Sairaanhoitaja vastaanotto

Sairaanhoitajan työ vastaanotolla on monipuolista ja sitä kehitetään aktiivisesti tuleva SoTe – uudistus huomioiden.  Vastaanotolla toimit itsenäisesti lääkärin työparina. Odotamme, että omaat hyvät asiakaspalvelu-, vuorovaikutus – ja tiimityöskentelytaidot sekä olet kehittämismyönteinen, joustava ja tarkka tekemään hoidontarpeen arviointia. Aikaisempi kokemus vastaavanlaisesta työstä katsotaan eduksi. Tarjoamme ajanmukaiset työtilat, mukavan, kannustavan työporukan ja kilpailukykyisen palkan. Lupaamme perehdyttää sinut … Lue lisää

Sairaanhoitaja mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö MPY tuottaa avopalveluita Riihimäen, Hausjärven ja Lopen 18 vuotta täyttäneille asukkaille. Yksikkö tarjoaa matalalla kynnyksellä apua ja tukea mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvissä huolenaiheissa. Sairaanhoitajan työhön kuuluvat mm. hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuhdetyö, aamuvastaanotto ilman ajanvarausta, lääkehoidon, kuten opioidi – korvaushoidon toteuttaminen, ohjaus ja neuvonta myös puhelimitse sekä verkosto- ja konsultaatiotyö. Etsimme … Lue lisää

Blogi – Maakuntahallituksen toiminnan yhteensovittamistehtävä käy vaikeaksi

Kanta-Hämeen maakunnan valmistelu on täydessä käynnissä. Eilen saatiin nähtäväksi ensimmäinen luonnos maakunnan organisaatiorakenteesta. En päässyt esityksessä juuri alkua pidemmälle, sillä heti Kanta-Hämeen hybridimalli-esityksen ensimmäisellä sivulla oli lause, joka pysäytti miettimään: ”Huomioitava: ylemmillä toimielimillä ei ole otto-oikeutta alempien toimielinten päätöksiin.” Kuntalaissa otto-oikeudella tarkoitetaan kunnanhallituksen oikeutta ottaa uudelleen käsiteltäväksi asia, jossa kunnan organisaatiossa alempi viranomainen on tehnyt … Lue lisää

Kuntayhtymän alijäämän kattamisohjelma päättyy etuajassa

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitus käsitteli kokouksessa 14.2.2018 vuoden 2017 alustavia tilinpäätöstietoja. Tämän hetken laskelmien mukaan kuntayhtymä tekee viime vuodelta noin 1,5 miljoonan euron positiivisen tuloksen. Jäsenkunnilta ei enää kuluvana vuonna peritä alijäämän kattamisohjelman mukaisia ylimääräisiä maksuosuuksia. ”Olemme määrätietoisesti toteuttaneet kuntayhtymän strategiaa ja jatkaneet perusterveydenhuollon toimintojen keskittämistä Riihimäen sairaalaan. Muutos on ollut suuri sekä toiminnallisesti … Lue lisää

Kuntayhtymä uudistaa yhtymähallituksen kokousmenettelyä

Kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouskäytännöt muuttuvat. Yhtymähallituksen pöytäkirjat laaditaan, tarkistetaan ja hyväksytään jatkossa samassa kokouksessa. Pöytäkirjan hyväksyminen samassa kokouksessa tehostaa päätösten täytäntöönpanoa merkittävästi. ”Yhtymähallituksen päätösten oikeusvaikutukset alkavat vasta pöytäkirjan allekirjoittamisesta, ja tämä on tehokas keino nopeuttaa päätösten täytäntöönpanoa. Samalla tämä helpottaa loppilaisten ja hausjärveläisten yhtymähallituksen jäsenten toimintaa, kun heidän ei enää erikseen tarvitse ajaa Riihimäelle pelkästään pöytäkirjan … Lue lisää

Rintamaveteraanien hammashoitoavustusten hakeminen vuonna 2018

Rintamaveteraanien hammashoitoavustusta maksetaan riihimäkeläisille miehille ja naisille, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta. Avustuksen saajien valinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole aiemmin hakeneet tai joille ei ole lähivuosina myönnetty avustusta hammashoitoa varten. Hakemuslomakkeita voi noutaa pääterveysaseman hammashoitolasta tai hakija voi toimittaa vapaamuotoisen hakemuksen, josta ilmenee nimi, osoite, henkilötunnus, … Lue lisää

Kunta-alan sopimusneuvottelujen vaikutukset terveyskeskuksen toimintaan

Ammattijärjestöjen ilmoitus ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta vaikuttaa jonkin verran Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän palveluihin. Henkilöstö on töissä ennalta sovittujen työvuorojen mukaan, mutta ylitöistä ja vuoronvaihdoista kieltäydytään. Kiireellinen hoito turvataan erilaisin järjestelyin tilanteissa, jossa henki ja terveys ovat vaarassa. Ei kiireelliset tarkastus- ja muut käynnit saattavat peruuntua.