Riihimäen seudun uimavedet ovat kunnossa

Kesän ensimmäisten näytteiden perusteella uimavesien mikrobiologinen laatu alueen yleisillä rannoilla on hyvä. Hausjärven, Janakkalan, Lopen ja Riihimäen 26 yleiseltä uimarannalta viikoilla 23 ja 24 otettujen uimavesinäytteiden tulokset ovat valmistuneet. Tulosten mukaan uimavesien laatu oli hyvä. Tarkastushetkellä rannoilla ei myöskään havaittu sinilevää. Rantakohtaiset tulokset löydät täältä.

Riihimäen seudun terveyskeskus osallistuu maakunnalliseen valinnanvapauspilotin esiselvitykseen

Oma Häme valmistelee Kanta-Hämeen maakunnan kuntien ja kuntayhtymien valinnanvapauslain mukaiseen pilottiin osallistumista ja hankehakemusta Pilotointiin hyväksyttäville maakunnille on tarjolla huomattava valtionrahoitus ilman omavastuuosuutta hankkeen kustannuksiin ja yhtiöittämisen kuluihin (mm. tulevan yhtiön pääomittaminen).  Lisäksi valinnanvapauspilottiin hyväksytyille maakunnille tulee lisäaikaa toteuttaa laaja valinnanvapaus sote-keskuksissa vuoden 2022 loppuun. Kuntayhtymän hallitus päätti 14.6.2017, että Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä osallistuu … Lue lisää

Riihimäen neuvola, takaisinsoittojärjestelmä

Riihimäen neuvola ottaa käyttöön takaisinsoittojärjestelmän 15.6.2017 alkaen. Soittaessasi oman alueesi terveydenhoitajan numeroon, kuulet takaisinsoittojärjestelmän toimintaohjeet. Riihimäen neuvolan terveydenhoitajien puhelinnumerot (takaisinsoitto): Mari Vasala puh. 019 758 5580 Satu Lavikainen puh. 019 758 5581 Hanna Laukkanen puh. 019 758 5582 Ruth Kivekäs puh. 019 758 5553 Merja Partanen puh. 019 758 5552 Seija Sokka puh. 019 758 … Lue lisää

Kesäajan toiminta

Lääkärin ja sairaanhoitajan kiireettömiä vastaanottoaikoja on saatavilla myös kesäaikana toiminnan supistuksista huolimatta. Neuvolapalvelut on keskitetty kunnissa yhteen neuvolaan ja fysioterapian vastaanottopalvelut keskitetään Riihimäelle. Kiireellisen hoidon yksikössä (Pulssi77), osastoilla, kotisairaalassa ja kotisairaanhoidossa toimimme kesäaikana normaalisti. Kesäajan toimintaa supistettu: Lääkäri- ja sairaanhoitajan vastaanotto 26.6. – 30.7.2017 Neuvolapalvelut 26.6. – 30.7.2017 Fysioterapia 19.6. – 31.8.2017 Kesäkaudella suljetut yksiköt: … Lue lisää

Riihimäen sairaalasta malli tulevaisuuden sote-keskukselle

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä sulauttavat palvelunsa yhteen hyvissä ajoin ennen maakuntauudistuksen voimaantuloa vuoden 2019 alusta. Terveyskeskuksen johtajaylilääkäri Juha Tiainen koordinoi yhteistyötä, jonka tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen ja laajasti palveleva kokonaisuus, jonka toiminta perustuu väestön todellisiin palvelutarpeisiin. – Haluamme varmistaa Riihimäen seudun asiakkaille mahdollisimman sujuvan hoitoon pääsyn ja lääketieteellisesti oikean hoidon porrastuksen. Se … Lue lisää

Kaivo kaipaa keväthuoltoa

Talvi ja routa vaurioittavat helposti myös kaivojen rakenteita. Lisäksi keväiset sulamisvedet saattavat liata kaivovettä tai muuttaa vesien virtauksia maaperässä. Runsas veden tulo voi jo yksistään huonontaa veden laatua. Kaivon rakenteiden kunto onkin hyvä tarkastaa vähintään kerran vuodessa. Tällöin tutkitaan rakenteiden kunto ulkopuolelta ja mikäli mahdollista myös kaivon sisältä. Samalla voidaan tarkastaa kaivon ympäristön yleinen siisteys. … Lue lisää

Salaattibaariprojekti

Riihimäen ja Janakkalan alueen myymälöiden salaattibaarit tarkastettiin loppuvuodesta 2016. Elintarvikenäytteitä otettiin kuudesta salaattibaarista yhteensä 22 kpl. Näytteistä 64 % oli hygieeniseltä laadultaan hyviä ja 36 % huonoja tai välttäviä. Kasvisryhmän näytteistä mitattiin korkeita hiivapitoisuuksia. Korkea hiivapitoisuus voi johtua esimerkiksi elintarvikkeen liian pitkästä säilytysajasta. Yksittäisissä liha-, kala- ja valmissalaattinäytteissä oli myös kohonneita kokonaismikrobimääriä. Esimerkiksi elintarvikkeen epähygieeninen … Lue lisää

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden arviointiyksikkö Ketterä aloittaa Riihimäellä

Mielenterveys- ja päihdepotilaat aiotaan jatkossa saada 1–3 vuorokauden sisällä ensitapaamiseen. Tapaamisessa tehdyn arvioinnin päätteeksi tehdään kirjallinen ja monialainen hoito- ja palvelusuositus yhdessä asiakkaan kanssa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin psykiatrian poliklinikan, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän Mielenterveys- ja päihdeyksikön sekä Riihimäen kaupungin sosiaalitoimen kanssa perustettava uudenlainen arviointiyksikkö on nimetty Ketteräksi. Kyse on pilottihankkeesta, jota on kuuden kuukauden kokeilun jälkeen … Lue lisää