Toiminto Maksun nimi Tarkenne Hinta € 1.1.2016
Avoterveydenhuolto Terveyskeskusmaksu 3 käyntikerralta/vuosi
18 vuotta täyttäneiltä
20,90
Päivystysmaksu Käyntikohtainen 28,70
Hoitajakäynti 3 käyntikerralta/vuosi 12,10
Todistukset Ajokorttitodistus 61,80
T-todistus ja vastaavat 51,40
B-todistus 51,40
E-todistus 51,40
Verotusta varten 51,40
Muut todistukset ja
lausunnot
51,40
Käyttämättä ja
peruuttamatta jätetyt
käynnit
15 vuotta täyttäneiltä 51,40
Fysioterapia Yksilökohtainen Hoitokerralta 11,50
Lääkinnällinen kuntoutus Sarjassa annettava hoito Enint. 45 hoitokerralta/vuosi 11,50
Erityistyöntekijät Jalkaterapeutti 3 käyntikerralta/vuosi 12,10
Kotisairaanhoito Tilap. kotisairaanhoito Lääkärin kotikäynti 19,10
Muun henkilön kotikäynti 12,10
Kotisairaala Kotisairaala, lyhytaik. Sairaanhoitajan käynti 12,10
Lääkärin käynti 19,10
Maksimimaksu/vrk 36,30
Laitoshoito Vuodeosastohoito Päivä- ja yöhoito 22,80
Kuntoutushoito Vammaiselle 17,10
Lyhytaikainen Hoitopäivältä (vrk) 49,50
Suun terveydenhuolto Perusmaksu Suuhygienisti 10,30
Hammaslääkäri 13,30
Erikoishammaslääkäri 19,40
Suun terveydenhuolto/
Maksu tutkimuksesta
Vaativuusluokka 0-2 8,50
3-4 19,10
5-7 38,00
8-10 55,60
11- 78,00
Suun terveydenhuolto/
Toimenpidemaksu
Proteettiset toimenpiteet Pohjaus 55,60
Korjaus 38,00
Akryyliosa- ja kokoproteesi 185,80
Kruunut ja sillat hampaalta 185,80
Rankaproteesi 225,50
Suun terveydenhuolto/
Toimenpidemaksu  
Kuvantamistutkimukset   Hammaskuva 8,50
Panoraamaröntgen 19,10
Ehkäisevä hoito: SC-
ryhmän suun terveyden
edistämisen toimenpiteistä
käyntikerralta
8,50

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista