Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.1.2014 (§ 11) päättänyt, että koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa annetuista lääkärin sairaanhoidollisista ja etuuksia koskevista lausunnoista ja todistuksista peritään asiakasmaksuasetuksen 23 §:n mukainen maksu lukuun ottamatta sairaanhoitoon liittyvää A-todistusta.

 

Asiakasmaksu 1.2.2014 alkaen 1.1.2018
alkaen
Nuorison terveystodistus
(ensimmäinen maksuton, seuraavat)
51,40 € 50,80
Ajokorttitodistus 61,80 € 61,00
T-todistus ja vastaavat 51,40 € 50,80
B-todistus 51,40 € 50,80
E-todistus 51,40 € 50,80
Muut todistukset ja lausunnot 51,40 € 50,80

Sairauteen liittyvät lääkärikäynnit ovat 18 vuotta täyttäneille maksullisia;

Lääkärikäynti
(kolme kertaa maksullinen)
20,90 € 20,60
Päivystyskäynti 28,70 € 28,30
Peruuttamaton lääkärinvastaanottoaika 51,40 € (yli 15 v) 50,80 (yli 15 v)

 

Suunterveydenhuollon palveluista peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 9 §:n mukaiset maksut.

Terveydenhoitajan ja psykologin palvelut sekä lääkärin terveystarkastukset ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa maksuttomia. Myös ehkäisyyn, opiskelukykyyn ja ammatinvalintaan liittyvät käynnit ovat maksuttomia.