Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän alaisuudessa toimiva Mielenterveys- ja päihdeyksikkö (MPY) tuottaa avomuotoisia mielenterveys- ja päihdepalveluita seudullisesti Riihimäen, Hausjärven ja Lopen 18 vuotta täyttäneille asukkaille. Hoitoon hakeutumiseen ei tarvita/vaadita lähetettä.

Mielenterveyspalveluissa asiakkaille tarjotaan matalalla kynnyksellä apua ja tukea mielenterveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa (esim. elämäntilannekriisit, sopeutumishäiriöt, mieliala, ahdistuneisuus).

Päihdepalvelujen osalta yksikössä toimii matalan kynnyksen päivystysvastaanotto joka arkiaamu  ilman ajanvarausta. Päihdepalvelut vastaavat avomuotoisista katkaisu- ja vieroitushoidoista, laitosmuotoisen katkaisu- ja vieroitushoidon sekä laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen tarpeen arvioinnista ja tarvittavasta päätöksenteosta/maksusitoumuksista. Päihdepalveluissa vastataan myös opioidiriippuvaisten korvaushoidon toteuttamisesta.

Sekä mielenterveys- että päihdepalvelujen palvelumuotoina ovat mm. puhelinpalvelu, yksilövastaanottoajat, konsultaatio- ja verkostotyö sekä kotikäynnit tarvittaessa. Päihdepalveluissa tarjotaan hoitoa myös päihdeongelmaisen läheisille. Ryhmätoimintaa yksikössä on tällä hetkellä akupunktioryhmän muodossa.

Yksikön asiakkaaksi hakeudutaan soittamalla mielenterveys- ja päihdeyksikön puhelinpalveluun. Uusille asiakkaille sovitaan oma työntekijä maanantaisin pidettävissä työryhmäpalavereissa, minkä jälkeen työntekijä on asiakkaaseen yhteydessä ajanvarauksesta.  Mikäli  asiakas ottaa yksikköön yhteyttä yhteistyötahon ohjaamana, aloitetaan työskentely aina yhteisneuvottelulla.