Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • avustaa potilasta muistutuksen tai muun valituksen teossa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • edistää potilaan oikeuksien toteutumista

Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin. Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja ilmaisia.

 

Terveyskeskuksen potilasasiamiehet:

Saara Lillqvist puh. 019 758 5980, tavattavissa ma-ke ja pe
Katariina Similä puh. 019 758 5980, tavattavissa ma-to
Päivi Jokinen puh. 019 758 5980, tavattavissa ke-pe

Miten toimia epäkohdissa

Pyrimme siihen, että hoidamme sinua mahdollisimman hyvin ja yhteisymmärryksessä kanssasi. Jos hoidossasi tai kohtelussasi on kuitenkin ilmennyt ongelmia, toivomme, että keskustelet asiasta kyseisen lääkärin tai hoitajan kanssa. Ongelmat voidaan usein ratkaista keskustelemalla siellä, missä asiat ovat tapahtuneet.

Sinulla on mahdollisuus antaa palautetta toiminnastamme sähköisellä palautelomakkeella tai kirjallisesti. Käsittelemme kaikki palautteet. Jos haluat, saat vastauksen palautteeseen. Voit antaa palautetta toiminnastamme tästä.

 

Muistutus

Potilasasiamiehet auttavat muistutukseen ja kanteluun liittyvissä kysymyksissä. Potilasasiamieheen kannattaa olla yhteydessä myös hoito- tai lääkevahinkoon liittyvissä asioissa.

Jos et ole tyytyväinen terveydenhoitoosi tai sairaanhoitoosi tai siihen liittyvään kohteluusi, sinulla on lain mukaan oikeus tehdä muistutus. Muistutukseen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla (15§). (PotLaki 785/1992.)

Voit kirjoittaa muistutuksen itse (otsikoi muistutukseksi) tai täyttää valmiin muistutuslomakkeen.
Jos olet tyytymätön muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen tai koet, että muistutusmenettely ei vastaa tarpeitasi, voit viedä asian eteenpäin asiaa valvovalle viranomaiselle. Otathan tässä tapauksessa yhteyttä potilasasiamieheen.

 

Potilasvahinko

Jos epäilet hoitovahinkoa, sinulla on oikeus tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle. Voit tehdä vahinkoilmoituksen myös Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.

 

Lisätietoja potilaan asemasta ja oikeuksista löydät seuraavien linkkien takaa: