Valinnanvapaussääntely ja valtiontuki

Korkein hallinto-oikeus antoi viime joulukuussa lausunnon valinnanvapauslainsäädännöstä. Erityisen kiinnostava oli KHO:n huomio valtiontukisääntelystä. KHO katsoi, että lainsäädäntöpaketti sisältää valtiontukisääntelyn näkökulmasta sellaisia epävarmuustekijöitä, että oikeusvarmuuden turvaaminen edellyttää paketin notifioimista komissiolle mahdollisesti valtiontukielementtejä sisältävänä kokonaisuutena. Myös Kuntaliitto kiinnitti samaan asiaan huomiota ja totesi, että ”arvioinnissa olisi varmuudella kyettävä sulkemaan pois riski, että maakunnan tuottaessa valinnanvapauspalveluita sen toiminta … Lue lisää

Asiakassuunnitelman sääntely kaipaa päivittämistä

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on aukeamassa loppusuora ja odotukset kasvavat. Valinnanvapautta koskevassa lakiehdotuksessa suurin muutostarve on julkisuudessa kohdistunut asiakasseteliin. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa asia, joka ehdotuksessa kaipaa tarkistusta. Toinen merkittävä asia ehdotuksessa on asiakassuunnitelma, josta suunnitellaan keskeistä instrumenttia sosiaali- ja terveystoimen palvelujen yhteensovittamisessa. Asiakassuunnitelma pitäisi laatia ehdotuksen mukaan aina tarvittaessa, mutta käytännössä sen laatiminen … Lue lisää