Asiakastyytyväisyyskysely 28.5.-10.6.2018

Sairaalan tulosalueella toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely 28.5.-10.6. Haluamme palvella asiakkaitamme ja potilaitamme yhä paremmin. Siksi on tärkeätä kuulla Sinun mielipiteesi hoidosta ja kohtelusta! Pääset vastaamaan asiakastyytyväisyyskyselyyn ollessasi hoidossa terveyskeskuksen osastolla kotisairaalassa kotisairaanhoidossa tai geriatrian poliklinikalla Kaikki palaute on arvokasta palvelumme kehittämiseksi! Kiitos!

8-tähtisairaalan päätöksenteko jätettävä uuden maakunnan toimielimille

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on pyytänyt Kanta-Hämeen maakunnan kuntien ja kuntayhtymien lausuntoa Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyö- ja rakenneselvityksestä. Sairaanhoitopiirien tarkoituksena on ensivaiheessa perustaa yhteinen alustayhtiö valmistelemaan erikoissairaanhoidon sairaalapalveluja tuottavaa toimintarakennetta. Käytännössä tämä tarkoittaa erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamista jatkossa Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisesti omistaman osakeyhtiön kautta. Yhtymähallitus totesi, että Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien suunnitelma yhteisen osakeyhtiön perustamisesta … Lue lisää

Tarjouspyyntö vakuutusturvasta (kokonaistarjous)

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä pyytää kokonaistarjousta vakuutusturvasta. Hankintayksikkö on valtakirjalla meklarin hoidossa. Hankinta tehdään kokonaispalveluna. Tässä tarjouspyynnössä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä käytetään termiä hankintayksikkö tai tilaaja ja tarjouksen tekijästä tarjoaja. Sopijapuolilla tarkoitetaan Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymää ja palveluntarjoajaa. Hankintayksikön luonne: Alue- tai paikallistason virasto/laitos Hankintalaji: Palvelut Hankintamenettely: Avoin menettely Osatarjoukset hyväksytään: Ei Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei Hankinta varataan … Lue lisää