Omaishoidon kokemusasiantuntija Jyrki Istan haastattelu

Valtakunnallinen omaishoitajien viikko 25.11.2018 – 02.12.2018 Sairaanhoitaja Erja Hirviniemi haastattelee omaishoidon kokemusasiantuntija Jyrki Istaa. Tänä vuonna valtakunnallista omaishoidon viikkoa vietetään teemalla Näe, huomaa, kuule – omaishoidon monimuotoisuus. Linkki videoon.

Kuntayhtymä laajentaa maksuttoman ehkäisyn koskemaan alle 25-vuotiaita

Yhtymähallitus hyväksyi viime keskiviikkona (14.11.2018)  kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019, johon sisältyy maksuttoman ehkäisyn laajentaminen koskemaan alle 25-vuotiaita. Maksuttomaan ehkäisyyn ovat tällä hetkellä oikeutettuja alle 20-vuotiaat. Myös ehkäisyneuvontaa kehitetään ja tiedotusta ehkäisyn maksuttomuudesta nuorille tehostetaan. Johtajaylilääkäri Olli Huuskonen: ”Olen iloinen, että jatkossa voimme tarjota maksuttoman ehkäisyn kaikille alle 25-vuotiaille nuorille. Kanta-Hämeen alueella Riihimäen seutu on ensimmäinen, … Lue lisää

Sari Järvinen kuntayhtymän johtavaksi ylihoitajaksi

Yhtymähallitus valitsi keskiviikkona 14.11.2018 kuntayhtymän johtavaksi ylihoitajaksi terveystieteiden maisteri Sari Järvisen. Järvinen on toiminut kuntayhtymässä va. johtavana ylihoitajana vuodesta 2012 ja tätä ennen hän on toiminut sairaalan tulosalueen ylihoitajana. Johtavan ylihoitajan tehtävänä kuntayhtymässä on johtaa, valvoa ja kehittää hoitotyötä ja vastata sen laadukkaasta järjestämisestä sekä ohjata ja yhteen sovittaa osaltaan kuntayhtymän tulosalueiden hoitotyötä. Lisäksi johtava … Lue lisää

Kuntayhtymä palauttaa taseen ylijäämän jäsenkuntiin

Yhtymähallitus päätti keskiviikkona 14.11.2018 palauttaa kuntayhtymän taseeseen kertyneen ylijäämän takaisin jäsenkuntiin. Kuntayhtymä palauttaa Riihimäen kaupungille n. 184 000 euroa, Lopen kunnalle n. 48 000 euroa ja Hausjärven kunnalle n. 50 000 euroa. Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Kuntayhtymän taseessa on viime vuodelta ylijäämää n. 283 000 euroa. Kuntayhtymän talous on kehittynyt kuluvana vuonna suotuisasti. Kuntayhtymällä ei ole velkaa, ja kuluvasta tilikaudesta ennakoidaan ylijäämäistä. … Lue lisää

Sairaalan osastotoiminnan kehittämishanke päätökseen – yksi osasto lakkautetaan

Yhtymähallitus päätti keskiviikkona 14.11.2018 sairaalan tulosalueen osastotoiminnan kehittämisestä. Osastojen sairaansijoja vähennetään kahdeksalla sairaansijalla 1.1.2019 alkaen. Terveyskeskuksessa on tämän jälkeen 52 sairaansijaa. Vähentäminen toteutetaan siten, että Penttilänkatu 5:ssä sijaitseva osasto lakkautetaan ja potilaspaikkoja lisätään Riihimäen sairaalassa sijaitseville osastoille. Näistä muodostuu kaksi uutta 26-paikkaista osastoa. Henkilökohtaiset yhteistoimintaneuvottelut pidettiin kaikille sairaalan tulosalueen 82 työntekijälle. Ketään ei tarvitse irtisanoa, … Lue lisää

Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019 – kuntamaksut pienenevät selvästi

Yhtymähallitus hyväksyi keskiviikkona kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019. Osastotoiminnan kehittämishankkeen ja muun määrärahatarkastelun seurauksena kuntayhtymän toimintakulujen kasvu kääntyi selvään laskuun ja on ensi vuonna -2,2 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Jäsenkuntamaksut pienenevät vastaavasti -1,6 %. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Riihimäen kaupungin ensi vuoden kuntamaksut perusterveydenhuoltoon pienenevät noin 453 000 euroa. Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Kuntayhtymän tulosalueet ovat tehneet talousarvion … Lue lisää