Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki Puhelinvaihde: 029 566 6700 Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Tietosuojavastaava

Kuntayhtymässä toimii tietosuojavastaava, joka antaa tietosuojaan liittyvää asiantuntija-apua kuntayhtymän asiakkaille ja henkilöstölle. Tietosuojavastaava toimii yhteistyössä kuntayhtymän rekistereistä vastaavien henkilöiden kanssa, jotka viimekädessä vastaavat henkilötietojen käsittelystä lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojavastaavan pääasialliset tehtävät yhteistyössä rekisterin vastuuhenkilön kanssa: Valvoo tietosuojan toteutumista. Tuo tietosuojaan liittyvät ongelmat tietoturvaryhmän käsiteltäväksi. Osallistuu alueelliseen tietosuojaan liittyvään yhteistyöhön. Antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista johdolle … Lue lisää

Lokitietojen tarkastusoikeus

Potilas- tai asiakastietojärjestelmän käytöstä ja tiedon luovutuksesta syntyy lokirekisteritietoa. Käyttölokirekisterin avulla todennetaan henkilörekisterin käyttö. Luovutusrekisteri tallentaa tiedot henkilörekisterin tiedon luovutuksesta. Lokirekisterien käyttöoikeudet on rajattu muutamalle työntekijälle työtehtävien mukaisesti. Lokirekisteritiedon avulla valvotaan ja tarkastetaan, että henkilötietorekisterin käyttö on annettujen määräysten ja lain mukaista. Riihimäen seudun terveyskeskuksen lokirekisterivalvontaa toteutetaan säännöllisesti sekä sisäisenä valvontana että asiakkaan pyynnöstä. Asiakkaalla/potilaalla … Lue lisää

Potilastietojen luovutus

Asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä eikä niitä saa luovuttaa sivulliselle ilman asianomaisen kirjallista suostumusta. Sivullisia ovat kaikki muut paitsi toimintayksikössä asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Myös asiakkaan omaiset ovat pääsääntöisesti asiakas- ja potilasasiakirjoihin nähden sivullisia. Ilman suostumusta asiakkaan ja potilaan tietoja voi luovuttaa vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen … Lue lisää

Rekisterit

Kuntayhtymän toiminnassa käytetään erityyppisiä ja eri käyttötarkoitukseen perustettuja henkilörekistereitä. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti rekisteröityjä informoidaan henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota henkilötieto koskee, esim. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa asiakasta/potilasta tai kuntayhtymän palvelussuhteessa olevaa työntekijää. Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot. Riihimäen seudun terveyskeskuksen KY:n tietosuojaselosteiden tiedot Rekisterin nimi: kuvaa, mistä henkilörekisteristä on kyse. … Lue lisää

Tietoliikenneongelmia Kontiontie 77 kiinteistössä

Muokattu klo 11.30: Tietoliikenneongelmat korjattu ja järjestelmät toimivat. Ongelmat tietoliikenneyhteyksissä haittaavat terveyskeskuksen toimintaa Riihimäen sairaalan (Kontiontie 77) kiinteistössä. Takaisinsoittojärjestelmä ei toimi, emme pysty purkamaan tulleita puheluita. Pahoittelemme häiriötä. Ongelman syytä selvitetään parhaillaan.

Fysioterapian suoravastaanotto; akuutit selkä-, niska- ja yläraajakivut

Fysioterapeuttien suoravastaanotto on aloittanut toimintansa 1.3.2019. Se on vastaanottotoimintaa, jossa tuki- ja liikuntaelinoireinen asiakas ohjataan hoidon tarpeen arvioinnin kautta fysioterapeutin tutkimukseen ja ohjaukseen. Fysioterapian sisältö: toimintakyvyn tutkiminen ei lääkkeellisten ja lääkkeellisten kivunhoitokeinojen ohjaus teippaus ergonomiaohjaus yksilölliset liikeharjoitukset sairauslomatodistuksen kirjoitusoikeus tarvittaessa lääkärin konsultaatio fysioterapian kontrollikäynnit   Fysioterapian kesto n. 45 minuuttia ja hinta 11,40 euroa/vastaanottokäynti. Ajanvaraus puh: 019 758 5600 … Lue lisää

Astman teemapäivä Riihimäellä 4.4.2019

Riihimäen seudun terveyskeskus järjestää astman teemapäivän torstaina 4.4.2019 Riihimäen Prisman aulassa klo 12.00 -16:30.   Paikalla voi testata hengityshoitajan kanssa astman hallintansa astmatestin avulla. Hengityshoitajat neuvovat astmaatikkoja astman hoidossa ja paikalla voit tehdä myös PEF-testin. Astmatestin täyttäneet astmaatikot saavat mukaansa astman omahoitokortin. Tapahtuma on maksuton. Tietoa astmasta Astma on pitkäaikainen sairaus, jonka yleisimpiä oireita ovat yskä, hengenahdistus, … Lue lisää