Hausjärven ja Lopen neuvoloiden puhelinnumerot

Hausjärven ja Lopen neuvoloissa on käytössä omat puhelinnumerot 3.3.2020 alkaen. Neuvola-asiakkaat voivat soittaa suoraan oman kuntansa neuvolan puhelinnumeroon: Hausjärven neuvola 019 758 5808 Lopen neuvola 019 758 5804 Riihimäen neuvolan puhelinnumero säilyy ennallaan eli Riihimäen neuvola 019 758 5551. Neuvolapalveluiden yhteystiedot

Rintamaveteraanien hammashoitoavustusten hakeminen vuonna 2020

Rintamaveteraanien hammashoitoavustusta maksetaan riihimäkeläisille miehille ja naisille, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta. Hakemuslomakkeita voi noutaa terveysaseman hammashoitolasta tai hakija voi toimittaa vapaamuotoisen hakemuksen, josta ilmenee nimi osoite henkilötunnus rintamasotilas- tai palvelutunnuksen myöntämispäivämäärä. Hakemuslomake on tulostettavissa myös tästä: hakemuslomake Hakemus varustetaan hakijan allekirjoituksella. Hakemus toimitetaan terveyskeskuksen hammashoitolaan, Kallionkatu 10-16 … Lue lisää

Riihimäen vesi – Herajoen vedenottamon talousveden laatu, tiedote 4.2.2020

Herajoen vedenottamon toimittaman talousveden valvontatutkimuksissa on havaittu torjunta-ainepitoisuus 0,11 µg/l. Tulos ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asettaman raja-arvon 0,1 µg/l. Ylitys johtuu Herajoen yhden raakavesikaivon kohonneesta 2,6- diklooribentsoamidi eli BAM-pitoisuudesta. BAM on käytöstä poistetun rikkakasvien torjunta-aineen hajoamistuote, jota voi löytyä pohjavedestä käytön lopettamisen jälkeenkin. Nyt todetusta BAM-torjunta-ainepitoisuudesta 0,11 µg/l ei aiheudu terveydellistä vaaraa. Riihimäen Vesi tulee … Lue lisää