Yleinen

8-tähtisairaalan päätöksenteko jätettävä uuden maakunnan toimielimille

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on pyytänyt Kanta-Hämeen maakunnan kuntien ja kuntayhtymien lausuntoa Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyö- ja rakenneselvityksestä. Sairaanhoitopiirien tarkoituksena on ensivaiheessa perustaa yhteinen alustayhtiö valmistelemaan erikoissairaanhoidon sairaalapalveluja tuottavaa toimintarakennetta. Käytännössä tämä tarkoittaa erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamista jatkossa Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisesti omistaman osakeyhtiön kautta.

Yhtymähallitus totesi, että Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien suunnitelma yhteisen osakeyhtiön perustamisesta on Kanta-Hämeen maakunnan näkökulmasta erittäin merkittävä ratkaisu sekä periaatteellisesti että toiminnallisesti. Ratkaisulla tulee olemaan huomattavia vaikutuksia Kanta-Hämeen maakunnan asemaan sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestäjänä.

Yhtymähallitus tarkasteli asiaa erityisesti omistajaohjauksen näkökulmasta ja päätöksentekijän ja päätöksenteon aikataulun osalta. Yhtiön omistajaohjauksen osalta yhtymähallitus huomautti, että Kanta-Hämeen maakunta tulee olemaan uudessa yhtiössä vähemmistöomistajan asemassa. Tällöin jos Kanta-Hämeen maakunnan näkemykset yhteisomisteisen yhtiön strategisesta suunnasta tai erikoissairaanhoidon maakunnallisesta kehittämisestä poikkeavat Pirkanmaan maakunnan näkemyksistä, yhtiön hallitus tulee noudattamaan Pirkanmaan maakunnan ohjausta. Osakeyhtiön päätöksenteon voimasuhteet ovat siten Kanta-Hämeen maakunnalle selvä riski. Tämä riski on syytä analysoida ja arvioida tarkasti ennen päätöksentekoa. Kanta-Hämeen maakunnalla ei ole mitään varmuutta siitä, että yhtiön  omistajaohjaus on aina Kanta-Hämeen maakunnan intressien ja suunnitelmien mukaista.

Yhtymähallitus kiinnitti huomiota myös siihen, että nykyiselle suunnitelmalle päätöksenteon aikataulusta ei ole esitetty mitään erityistä syytä. Valmistelumateriaalissa tai tiedotustilaisuuksissa ei ole esitetty mitään lainsäädännöllistä tai muuta pakottavaa syytä, miksi hanke pitää saada päätettyä ja eteenpäin jo lähiviikkojen aikana. Tämän hetken suunnitelman mukaan päätös yhteisen alustayhtiön perustamisesta tehdään sairaanhoitopiirien valtuustoissa jo kesäkuussa. Päätöksenteon aikataulua voidaan pitää todella nopeana, kun otetaan huomioon kuinka merkittävästä ja kauaskantoisesta ratkaisusta Kanta-Hämeen maakunnan kannalta on kysymys.

Yhtymähallitus muistutti, että sairaanhoitopiirit lakkaavat maakuntauudistuksen myötä. Yhteisomisteisen yhtiön perustamisessa on kysymys suuresta periaatteellisesta asiasta ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämistavasta. Yhteenvetona yhtymähallitus korosti, että sairaanhoitopiirit eivät voi käynnistää uuden Kanta-Hämeen maakunnan puolesta sellaista valmistelua, joka käytännössä johtaa erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamiseen osakeyhtiömuodossa yhdessä Pirkanmaan maakunnan kanssa. Tällaisen ratkaisun tekeminen on jätettävä kokonaisuudessaan uuden maakunnan toimielinten vastuulle. Päätöksentekoa uuden yhtiön perustamisesta on siten lykättävä.

Lisätiedot:
Yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 040 330 5512Kommentit on suljettu.