Riihimäki – erinomaisten yhteyksien kaupunki

Riihimäen noin 30 000 asukkaan kaupunki sijaitsee Helsingistä n. 70 km pohjoiseen ja Hämeenlinnasta n. 30 km kaakkoon. Riihimäki onkin sijaintinsa puolesta huippupaikalla kolmostien ja pääradan varressa. Naapurikuntia ovat mm. Janakkala, Hausjärvi, Loppi ja Hyvinkää. Riihimäki tunnetaan erityisesti varuskunnasta ja lasista. Laaja varuskunnan alue sijaitsee aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Vanhan lasitehtaan alueella toimii tätä nykyä Suomen lasimuseo, jossa on mahdollista ihastella suomalaista huippumuotoilua ja tutustua lasinteon historiaan. Riihimäki tarjoaa kulttuurin ystäville museoita ja monipuolisia musiikki- ja teatterielämyksiä. Joka toinen vuosi Riihimäellä järjestetään Kansainväliset Erämessut, jotka kokoavat eräilyn harrastajia yhteen.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä (37 virkaa)

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä vastaa Riihimäen seudun perusterveydenhuollosta. Riihimäen sairaalan yhteyteen avattiin 2.5.2016 uusi terveydenhuollon osaamiskeskus. Osaamiskeskuksessa toimivat mm. tk-lääkäreiden vastaanotot, päivystys ja osastot. Vastaanottotoiminnan uudistaminen perustuu sisällölliseen ja rakenteelliseen kehittämiseen sekä lääkäreiden osaamisen kehittämiseen.  Osaamiskeskuksesta löytyvät lisäksi geriatrinen poliklinikka, mielenterveys- ja päihdeyksikkö, tukipalvelut eli laboratorio ja kuvantaminen sekä esh-toimintaa. Osaamiskeskuksen lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat Hausjärven ja Lopen lähiasemat. Lähiasemilla on käytössä sairaanhoitajien tuettu vastaanotto. Tarvittaessa lääkäreihin voidaan ottaa videoyhteys.

Lääkäreiden kokonaisvirkamäärä on 37, josta avoterveydenhuollon tulosalue on 27 virkaa ( + 1 ylilääkäri) sekä sairaalan tulosalue 8 virkaa ( + 1  ylilääkäri).

Työnkuva ja potilasmateriaali

Riihimäellä terveyskeskuslääkäreiden työ perustuu asiantuntijalääkäri-hoitaja –työparimalliin. Lääkäreiden viikoittainen työaika on 37 h: ma-to 8.00-15.30 ja pe 8.00-15.00. Lähtökohtaisesti työajasta vastaanottoa on viikkotasolla n. 18,5 h. Toimistotyöaikaa on 6 h viikossa. Vastaanottoajat vaihtelevat 15 minuutista 60 minuuttiin. Vastaanottoajat ovat muokattavissa kokemustason ja potilaan tarpeiden mukaisesti.  Lääkärin päivittäinen työ on monipuolista terveyskeskuslääkärin kiireellisen ja kiireettömän hoidon vastaanottotyötä.

Työnkuva on mahdollista räätälöidä omannäköiseksi. Sektoritöitä voidaan rakentaa esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolasta, perhesuunnittelu-neuvolasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, kotisairaalasta ja asumispalveluyksikön puolelta, lääkärin toiveiden ja kiinnostuksen pohjalta. Kuntayhtymän potilasmateriaalista valtaosa on aikuisia ja vanhuksia. Noin viidennes potilaista on nuoria ja lapsia. Potilastietojärjestelmänä käytössä on Effica.

Riihimäellä henkilökunta koostuu hyvin kokeneista kollegoista ja hoitajista. Talosta löytyy mm. kaksi geriatria, neljä yleislääketieteen erikoislääkäriä, psykiatri, pediatri, akutologiaan perehtyneitä lääkäreitä ja kokeneita yleislääkäreitä. Hoitajakunnasta löytyy mm. DM-hoitaja, astmahoitaja sekä sydän- ja verisuonisairauksien hoitaja. Työilmapiiri on kauttaaltaan erittäin hyvä ja työkaverit ovat mukavia.

Osastot

Sairaalan tulosalue sisältää kolme osastoa, joista kaksi on akuuttiosastoja ja yksi osasto muistisairaita sekä kuntoutuspotilaita varten. Viime mainittu toimii vielä pääterveysasemalla, mutta päässee muuttamaan Riihimäen sairaalaan remontin valmistuttua 2017 keväällä. Akuutti 2 osastolle on keskitetty vaativin saattohoito. Tulosalueen lääkärit hoitavat myös kotisairaanhoidon ja alueen vanhustenhuollon asumispalveluiden yksiköt, laitoshoidon, kotisairaalan ja erikoislääkärijohtoisen geriatrian poliklinikan.

Päivystys

Riihimäellä on oma päivystys joka päivä klo 08.00-22.00. Lääkäreillä on päivystysvelvollisuus, mutta tällä hetkellä tämä perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokaiselle päivystykseen saapuvalle tai puhelimitse yhteyttä ottavalle potilaalle tehdään yleensä hoidon tarpeen arvio. Hoidon tarpeen arvion tekee vastaanottava sairaanhoitaja. Puhelimella yhteyttä ottavalle potilaalle annetaan arvioitu vastaanottoaika, vaikka hoito annetaankin kiireellisyysjärjestyksessä. Yöaikainen päivystys tapahtuu Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa päivittäin klo 22.00-08.00.

Laboratorio ja röntgen

Röntgen toimii Riihimäellä ma-pe klo 08.00-17.00 ja viikonloppuisin la-su 8.00-15.00. Laboratorio toimii arkisin klo 7.15-15.00 (ajanvarauksella tai vuoronumerolla).

Perehdys ja konsultaatiot

Jokaiselle taloon tulevalle uudelle lääkärille nimetään perehdyttäjä ja käytössä on strukturoitu perehdytysohjelma. Kandit, YEK:n suorittajat ja erikoistujat saavat nimetyn ohjaajalääkärin. Erikoistuville ja YEK:n suorittajille on alkuvaiheessa 1 h/vko varattu keskustelutuokioon ja myöhemmässä vaiheessa vähintään 1 krt/kk.

Konsultointi Riihimäellä on hyvin sujuvaa ja matalan kynnyksen toimintaa, johon lääkäreitä rohkaistaan heti alusta pitäen. Talossa on kokeneita kollegoja, joilla on sekä vankkaa yleislääketieteen osaamista että erilaista erityisosaamista. Riihimäellä panostetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliseen saumattomaan yhteistyöhön.

Meetingit, erikoistuminen ja koulutukset

Viikkotasolla lääkäreillä on torstaisin 1,5 tunnin koulutusmeeting. Potilastapauskokous on keskiviikkoisin (30 minuuttia) ja juniorimeeting perjantaisin (45 minuuttia). Videomeetingeihin on mahdollisuus osallistua Kanta-Hämeen keskussairaalaan ja TaYS:iin. Arkiaamuisin on vartin mittainen yhteinen kahvihetki (9.00-9.15) ja iltapäivisin toinen kahvi (14.00-14.15).

Riihimäellä ollaan erittäin koulutusmyönteisiä. Kotimaisiin koulutuksiin ja kongresseihin on mahdollista osallistua oman kiinnostuksen mukaan. Erikoistumisen osalta Riihimäellä on mahdollista suorittaa yleislääketieteen ja geriatrian erikoistumiset.

Asuminen ja kulkuyhteydet

Riihimäellä ei ole suoraan asuntoa tarjolla osaamiskeskuksen kautta. Asuntoasioissa voidaan tarvittaessa kontaktoida Riihimäen kaupunkia. Asumiskustannukset alueella ovat hyvin kohtuulliset ja edullisemmat kuin esimerkiksi Helsingissä. Riihimäelle on näppärä kulkea esim. junalla, koska sijainti on pääradan varrella.

Palkkaus

Riihimäellä palkka on erittäin kilpailukykyinen.

Lääkärirekrytoinnin yhteystiedot:

Minna Mantila, ylilääkäri
avoterveydenhuollon tulosalue
019 758 5937, minna.mantila@riihimaki.fi

Eeva Kataja, ylilääkäri
sairaalan tulosalue
019 758 5563, eeva.kataja@riihimaki.fi

Sari Räisänen, johdon sihteeri (ylilääkäreiden yhteyshenkilö)
019 758 5519, sari.raisanen@riihimaki.fi

Joni Jylli,  asiakkuuspäällikkö
0400 602 668, joni.jylli@mediapu.fi
MediApu Oy, Kempeleentie 7 C 30, 90400 Oulu
www.mediapu.fiwww.facebook.com/mediapu

Mediapu kuva