Toiminto Maksun nimi Tarkenne Hinta €
1.1.2019
Avoterveydenhuolto Terveyskeskusmaksu 3 käyntikerralta/vuosi
18 vuotta täyttäneiltä
20,60
Päivystysmaksu Käyntikohtainen 28,30
Hoitajakäynti 3 käyntikerralta/vuosi 12,00
Todistukset Ajokorttitodistus 61,00
T-todistus ja vastaavat 50,80
B-todistus 50,80
E-todistus 50,80
Verotusta varten 50,80
Muut todistukset ja
lausunnot
50,80
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyt käynnit Vastaanottoajan peruutus viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin peruutetusta tai käyttämättä jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 €. 50,80
Fysioterapia Yksilökohtainen Hoitokerralta 11,40
Lääkinnällinen kuntoutus Sarjassa annettava hoito Enint. 45 hoitokerralta/vuosi 11,40
Erityistyöntekijät Jalkaterapeutti 3 käyntikerralta/vuosi 12,00
Kotisairaanhoito Tilap. kotisairaanhoito Lääkärin kotikäynti 18,90
Muun henkilön kotikäynti 12,00
Kotisairaala Kotisairaala, lyhytaik. Sairaanhoitajan käynti 12,00
Lääkärin käynti 18,90
Maksimimaksu/vrk 36,00
Laitoshoito Vuodeosastohoito Päivä- ja yöhoito 22,50
Kuntoutushoito Vammaiselle 16,90
Lyhytaikainen Hoitopäivältä (vrk) 48,90
Suun terveydenhuolto Perusmaksu Suuhygienisti 10,20
Hammaslääkäri 13,10
Erikoishammaslääkäri 19,20
Erikoishammaslääkäri 19,20
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyt käynnit Vastaanottoajan peruutus viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin peruutetusta tai käyttämättä jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 50,80 €. 50,80
Suun terveydenhuolto/
Maksu tutkimuksesta
Vaativuusluokka 0-2 8,40
3-4 18,90
5-7 37,50
8-10 54,90
11- 77,00
Suun terveydenhuolto/
Toimenpidemaksu
Proteettiset toimenpiteet Pohjaus 54,90
Korjaus 37,50
Akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50
Kruunut ja sillat hampaalta 183,50
Rankaproteesi 222,70
Suun terveydenhuolto/
Toimenpidemaksu  
Kuvantamistutkimukset   Hammaskuva 8,40
Panoraamaröntgen 18,90
Ehkäisevä hoito: SC-
ryhmän suun terveyden
edistämisen toimenpiteistä
käyntikerralta
8,40

 

Etävastaanottojen käynnit ovat maksullisia 1.1.2021 alkaen (Yhtymähallitus 18.11.2020 § 153).

Toiminto Maksun nimi Tarkenne Hinta
Avoterveydenhuolto/ etävastaanotto Lääkärin ja hoitajan vastaanotto/
Chat-, puhelin- ja videovastaanotto
3 käyntikerralta/vuosi
18 vuotta täyttäneiltä
20,60

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Saman pykälän 2 momentin mukaan palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että muitakin maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa em. perusteilla maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Harkinnanvaraista potilasmaksun alentamista tai siitä vapauttamista haetaan kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus toimitetaan osoitteella:

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 13, 11101 RIIHIMÄKI. Hakemuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot ja selvitykset:

  • hakijan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
  • laskun numero ja eräpäivä (jos hakemus koskee useampia laskuja, merkitse hakemukseen kaikkien laskujen numerot ja eräpäivät
  • perustele hakemuksessa, miksi haet maksun alentamista/perimättä jättämistä
  • selvitys siitä, miksi kyseisen potilasmaksun periminen vaarantaa sinun tai perheesi toimeentulon edellytyksiä tai elatusvelvollisuutesi toteuttamista
  • selvitys henkilökohtaisesta tai perheesi taloudellisesta tilanteesta ja maksukyvyttömyydestä
  • jos asioit toisen henkilön puolesta, millä perusteella sinulla on oikeus edustaa henkilöä (liitä mukaan tarvittaessa valtakirja)
  • asiakasmaksun poistamista tulee hakea 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista