Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.1.2014 (§ 11) päättänyt, että koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa annetuista lääkärin sairaanhoidollisista ja etuuksia koskevista lausunnoista ja todistuksista peritään asiakasmaksuasetuksen 23 §:n mukainen maksu lukuun ottamatta sairaanhoitoon liittyvää A-todistusta.

 

Asiakasmaksu 1.1.2018
alkaen
Nuorison terveystodistus
(ensimmäinen maksuton, seuraavat)
50,80
Ajokorttitodistus 61,00
T-todistus ja vastaavat 50,80
B-todistus 50,80
E-todistus 50,80
Muut todistukset ja lausunnot 50,80

Sairauteen liittyvät lääkärikäynnit ovat 18 vuotta täyttäneille maksullisia;

Lääkärikäynti
(kolme kertaa maksullinen)
20,60
Päivystyskäynti 28,30
Peruuttamaton lääkärinvastaanottoaika 50,80

 

Suunterveydenhuollon palveluista peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 9 §:n mukaiset maksut.

Terveydenhoitajan ja psykologin palvelut sekä lääkärin terveystarkastukset ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa maksuttomia. Myös ehkäisyyn, opiskelukykyyn ja ammatinvalintaan liittyvät käynnit ovat maksuttomia.