Toiminto Maksun nimi Tarkenne Hinta €
1.1.2019
Avoterveydenhuolto Terveyskeskusmaksu 3 käyntikerralta/vuosi
18 vuotta täyttäneiltä
20,60
Päivystysmaksu Käyntikohtainen 28,30
Hoitajakäynti 3 käyntikerralta/vuosi 12,00
Todistukset Ajokorttitodistus 61,00
T-todistus ja vastaavat 50,80
B-todistus 50,80
E-todistus 50,80
Verotusta varten 50,80
Muut todistukset ja
lausunnot
50,80
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyt käynnit Vastaanottoajan peruutus viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin peruutetusta tai käyttämättä jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 €. 50,80
Fysioterapia Yksilökohtainen Hoitokerralta 11,40
Lääkinnällinen kuntoutus Sarjassa annettava hoito Enint. 45 hoitokerralta/vuosi 11,40
Erityistyöntekijät Jalkaterapeutti 3 käyntikerralta/vuosi 12,00
Kotisairaanhoito Tilap. kotisairaanhoito Lääkärin kotikäynti 18,90
Muun henkilön kotikäynti 12,00
Kotisairaala Kotisairaala, lyhytaik. Sairaanhoitajan käynti 12,00
Lääkärin käynti 18,90
Maksimimaksu/vrk 36,00
Laitoshoito Vuodeosastohoito Päivä- ja yöhoito 22,50
Kuntoutushoito Vammaiselle 16,90
Lyhytaikainen Hoitopäivältä (vrk) 48,90
Suun terveydenhuolto Perusmaksu Suuhygienisti 10,20
Hammaslääkäri 13,10
Erikoishammaslääkäri 19,20
Erikoishammaslääkäri 19,20
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyt käynnit Vastaanottoajan peruutus viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin peruutetusta tai käyttämättä jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 €. 50,80
Suun terveydenhuolto/
Maksu tutkimuksesta
Vaativuusluokka 0-2 8,40
3-4 18,90
5-7 37,50
8-10 54,90
11- 77,00
Suun terveydenhuolto/
Toimenpidemaksu
Proteettiset toimenpiteet Pohjaus 54,90
Korjaus 37,50
Akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50
Kruunut ja sillat hampaalta 183,50
Rankaproteesi 222,70
Suun terveydenhuolto/
Toimenpidemaksu  
Kuvantamistutkimukset   Hammaskuva 8,40
Panoraamaröntgen 18,90
Ehkäisevä hoito: SC-
ryhmän suun terveyden
edistämisen toimenpiteistä
käyntikerralta
8,40

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista