Kuntayhtymässä toimii tietosuojavastaava, joka antaa tietosuojaan liittyvää asiantuntija-apua kuntayhtymän asiakkaille ja henkilöstölle. Tietosuojavastaava toimii yhteistyössä kuntayhtymän rekistereistä vastaavien henkilöiden kanssa, jotka viimekädessä vastaavat henkilötietojen käsittelystä lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojavastaavan pääasialliset tehtävät yhteistyössä rekisterin vastuuhenkilön kanssa:

  • Valvoo tietosuojan toteutumista.
  • Tuo tietosuojaan liittyvät ongelmat tietoturvaryhmän käsiteltäväksi.
  • Osallistuu alueelliseen tietosuojaan liittyvään yhteistyöhön.
  • Antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista johdolle ja henkilötietoja käsitteleville työntekijöille.
  • On rekisteröityjen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa.
  • On tietosuojavaltuutetun toimiston yhteyshenkilö ja tekee yhteistyötä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.

Tietosuojavastaava

Timo Pirinen
tk.tietosuojavastaava@riihimaki.fi
puh. 019 758 5020