Kuntayhtymä käynnistää hankkeen työhyvinvoinnin parantamiseksi

Kuntayhtymä käynnistää yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden kanssa valmennushankkeen kuntayhtymän työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamiseksi. Sopimus asiasta allekirjoitettiin 12.12.2018. Valmennuksessa keskitytään mm. aivojen hyvinvoinnin merkitykseen työssäjaksamiselle, työstä palautumiseen ja irtautumiseen, positiiviseen psykologiaan työssä ja viestintään työhyvinvointia edistämässä. Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Kuluvan vuoden talousarviossa koko kuntayhtymää koskevaksi toiminnalliseksi tavoitteeksi on asetettu työhyvinvoinnin lisääminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Helsingin … Lue lisää

Sairaalan osastotoiminnan kehittämishanke päätökseen – yksi osasto lakkautetaan

Yhtymähallitus päätti keskiviikkona 14.11.2018 sairaalan tulosalueen osastotoiminnan kehittämisestä. Osastojen sairaansijoja vähennetään kahdeksalla sairaansijalla 1.1.2019 alkaen. Terveyskeskuksessa on tämän jälkeen 52 sairaansijaa. Vähentäminen toteutetaan siten, että Penttilänkatu 5:ssä sijaitseva osasto lakkautetaan ja potilaspaikkoja lisätään Riihimäen sairaalassa sijaitseville osastoille. Näistä muodostuu kaksi uutta 26-paikkaista osastoa. Henkilökohtaiset yhteistoimintaneuvottelut pidettiin kaikille sairaalan tulosalueen 82 työntekijälle. Ketään ei tarvitse irtisanoa, … Lue lisää