Kuntayhtymä käynnistää hankkeen työhyvinvoinnin parantamiseksi

Kuntayhtymä käynnistää yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden kanssa valmennushankkeen kuntayhtymän työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamiseksi. Sopimus asiasta allekirjoitettiin 12.12.2018. Valmennuksessa keskitytään mm. aivojen hyvinvoinnin merkitykseen työssäjaksamiselle, työstä palautumiseen ja irtautumiseen, positiiviseen psykologiaan työssä ja viestintään työhyvinvointia edistämässä. Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Kuluvan vuoden talousarviossa koko kuntayhtymää koskevaksi toiminnalliseksi tavoitteeksi on asetettu työhyvinvoinnin lisääminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Helsingin … Lue lisää