Olemme valtakunnan toiseksi paras työssäoppimispaikka!

Riihimäen seudun terveyskeskus oli vuoden 2020 valtakunnallisessa OVeLa (Oppimisen vertailtava laatu) -mittauksessa terveydenhuoltoalan opiskelijoiden palautteen mukaan toiseksi paras harjoittelupaikka mittaukseen osallistuneiden SOTE-palveluorganisaation (10) sarjassa sekä kaikkien 28 organisaation joukossa! Vastaajia oli yhteensä 11 681. Keskiarvomme oli 9.2, koko maan 8.7. Ohjattu harjoittelu kuuluu olennaisena osana terveysalan koulutukseen. Harjoittelun aikaisella opiskelijaohjauksella on suuri merkitys opiskelijan ammatilliselle … Lue lisää

Hoitoalan opiskelijat arvioivat ammatillisen ohjauksen olevan kiitettävällä tasolla Riihimäen terveyskeskuksessa

Riihimäen terveyskeskuksen opiskelijaohjaus onnistui erittäin hyvin, sillä palaute oli suurelta osin kiitettävää. Opiskelijaohjauksen onnistuminen on vastuuohjaajien ja työyksiköiden kaikkien työntekijöiden ansiota, joten he ansaitsevat suuret kiitokset hyvin tehdystä työstä! Suuret kiitokset myös kyselyyn vastanneille sekä kaikille harjoittelujaksoille osallistuneille opiskelijoille! Saadun palautteen avulla voimme kehittää opiskelijaohjausta entistä opiskelijamyönteisempään suuntaan. Vuosina 2016 ja 2017 Riihimäen terveyskeskus on … Lue lisää

Riihimäen terveyskeskus sai jälleen hyvät arviot opiskelijoilta!

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n työyksiköissä toteutuu vuosittain ammatillisia harjoittelujaksoja, joissa terveysalan opiskelijoita perehdytetään ja ohjataan ammattiin. Harjoittelujaksojen ohjaajina toimivat terveyskeskuksen työntekijät Riihimäen terveyskeskus kerää opiskelijaohjauksen laadusta vuosittain palautetta CLES-mittarilla (©Mikko Saarikoski). Arviot vuoden 2017 opiskelijaohjauksesta on nyt saatu ja tulokset näyttävät hyviltä! Arvosanoja annettiin asteikolla 0 – 10 ja suurimmat aihealueet oli ryhmitelty kokonaisuuksiksi. Vastauksia … Lue lisää