Huomisen terveyskeskus -hanke kehitti palveluja ja yhteistyötä

Kanta-Hämeen terveyskeskusten yhteishankkeessa haluttiin parantaa asiakaskokemusta, palveluiden saatavuutta ja uudistaa johtamista. Näiden lisäksi syntyi vahva tahtotila kehittää käytännön toimintaa yhdessä. Kanta-Hämeessä on tehty julkisten terveyskeskusten kehittämistyötä Sitran osarahoittamassa Huomisen terveyskeskus -valmennushankkeessa syksystä 2018 alkaen. Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa julkisten terveyskeskusten kilpailu- ja uudistumiskykyä toimintaympäristön muuttuessa. Hankkeessa Kanta-Hämeen julkiset terveyskeskukset ovat työskennelleet kolmessa erilaisessa kehittämisaallossa. … Lue lisää

Omaolo.fi -palvelu laajenee koko Kanta-Hämeen alueelle

Kantahämäläisille avautuu yhtenäiset mahdollisuudet käyttää sähköisiä sosiaali– ja terveyspalveluja, kun Omaolo.fi-palvelun käyttöönotot ulottuvat koko maakunnan alueelle vuoden 2019 loppuun mennessä. Omaolo.fi-palvelu on helppokäyttöinen, selkokielinen, maksuton ja kaikkien käytettävissä oleva verkkopalvelu ajasta tai paikasta riippumatta. Omaolon avulla asiakas voi luotettavasti arvioida omaa hoidon- tai palveluntarvetta sekä olla yhteydessä oman kunnan sosiaali– ja terveyspalveluihin. Palvelun käyttöönottoa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Kanta-Hämeen sosiaali– ja terveydenhuollon toimijoiden kesken.  Kanta-Hämeessä Omaolo.fi-palvelun toivotaan jalkautuvan väestön … Lue lisää

Potilastietojärjestelmämme muuttuu 3.3.2019 alkaen.

Maaliskuussa viikolla 10 muutos saattaa aiheuttaa palveluissamme hitautta. Kiireettömät asiat, kuten reseptien uusinnat pyydämme hoitamaan hyvissä ajoin ennen viikkoa 10 tai vasta huhtikuulla. Huomioithan, että voit asioida meillä myös sähköisten palveluiden kautta. Tiedotteen saa klikkaamalla suurennettua

Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019 – kuntamaksut pienenevät selvästi

Yhtymähallitus hyväksyi keskiviikkona kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019. Osastotoiminnan kehittämishankkeen ja muun määrärahatarkastelun seurauksena kuntayhtymän toimintakulujen kasvu kääntyi selvään laskuun ja on ensi vuonna -2,2 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Jäsenkuntamaksut pienenevät vastaavasti -1,6 %. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Riihimäen kaupungin ensi vuoden kuntamaksut perusterveydenhuoltoon pienenevät noin 453 000 euroa. Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Kuntayhtymän tulosalueet ovat tehneet talousarvion … Lue lisää

Tule mukaan asiakasraatiin!

Asiakasraati on osa valtakunnallista tavoitetta osallistaa alueen asukkaat mukaan  palveluiden kehittämiseen. Riihimäen seudun terveyskeskukseen perustetaan  syksyllä 2017 asiakasraati. Asiakasraati on suljettu ryhmä ja toimii aina vuoteen  2019 asti. Asiakasraati kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa ja jokainen kokoontumiskerta  on teemoitettu. Kokouksen teemat nousevat esille arkipäivän haasteista ja  asiakaspalautteista. Asiakasraadin jäsenenä olet mukana kehittämässä ja  suunnittelemassa palveluitamme. Tule … Lue lisää