Terveyskeskus tutkii kiireellisen hoidon järjestämistä

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kiireellisen hoidon yksikkö on avoinna vuoden kaikkina päivänä klo 8 – 22. Aukioloajat ovat laajemmat kuin lähialueilla keskimäärin. Yhtymähallitus päätti keskiviikkona 18.9.2019 käynnistää kiireellisen hoidon järjestämistä koskevan selvitystyön, jonka tarkoituksena on tutkia mm. päivystyksen käyttöä arkisin viimeisinä aukiolotunteina ja viikonloppuisin, päivystyksen aukiolon muuttamisen vaikutuksia Kanta-Hämeen keskussairaalan yhteispäivystyksen käyttöön ja kiireettömän hoidon saatavuuteen … Lue lisää

Terveyskeskus haluaa vahvistaa perustasoa

 Yhtymähallituksessa käsiteltiin keskiviikkona 18.9.2019 avosairaanhoidon henkilöstöresurssin kehittämissuunnitelmaa, jonka tavoitteena on hallitusohjelman linjausten mukaisesti suunnitelmakauden lopussa varmistaa kiireettömään hoitoon pääsy viikossa hoidon tarpeen arvioinnista. Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Riihimäen seudulla on nyt erinomainen tilaisuus kulkea etulinjassa hoidon saatavuuden parantamiseksi. Asiantuntijat ovat laajasti sitä mieltä, että kaikkein paras keino vaikuttaa terveydenhuollon ja erityisesti erikoissairaanhoidon kustannuksiin on panostaa perusterveydenhuoltoon. … Lue lisää

Kuntayhtymä mukaan valinnanvapauspilottiin

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitus päätti keskiviikkona olla mukana Kanta-Hämeen maakunnan valinnanvapauden pilottihankkeessa. Samalla yhtymähallitus antoi suostumuksen sille, että kuntayhtymä voi toimia hankkeen hallinnoijan roolissa. Valinnanvapauspilottien tarkoitus on tukea uuden lainsäädännön toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja siten helpottaa uudistuksen onnistumista kuntien, tulevien maakuntien, asiakkaiden ja yritysten näkökulmasta. Keskeistä on pilotoida asiakkaan roolin kasvattamista … Lue lisää

Blogi – Maakuntahallituksen toiminnan yhteensovittamistehtävä käy vaikeaksi

Kanta-Hämeen maakunnan valmistelu on täydessä käynnissä. Eilen saatiin nähtäväksi ensimmäinen luonnos maakunnan organisaatiorakenteesta. En päässyt esityksessä juuri alkua pidemmälle, sillä heti Kanta-Hämeen hybridimalli-esityksen ensimmäisellä sivulla oli lause, joka pysäytti miettimään: ”Huomioitava: ylemmillä toimielimillä ei ole otto-oikeutta alempien toimielinten päätöksiin.” Kuntalaissa otto-oikeudella tarkoitetaan kunnanhallituksen oikeutta ottaa uudelleen käsiteltäväksi asia, jossa kunnan organisaatiossa alempi viranomainen on tehnyt … Lue lisää

Valinnanvapaussääntely ja valtiontuki

Korkein hallinto-oikeus antoi viime joulukuussa lausunnon valinnanvapauslainsäädännöstä. Erityisen kiinnostava oli KHO:n huomio valtiontukisääntelystä. KHO katsoi, että lainsäädäntöpaketti sisältää valtiontukisääntelyn näkökulmasta sellaisia epävarmuustekijöitä, että oikeusvarmuuden turvaaminen edellyttää paketin notifioimista komissiolle mahdollisesti valtiontukielementtejä sisältävänä kokonaisuutena. Myös Kuntaliitto kiinnitti samaan asiaan huomiota ja totesi, että ”arvioinnissa olisi varmuudella kyettävä sulkemaan pois riski, että maakunnan tuottaessa valinnanvapauspalveluita sen toiminta … Lue lisää

Asiakassuunnitelman sääntely kaipaa päivittämistä

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on aukeamassa loppusuora ja odotukset kasvavat. Valinnanvapautta koskevassa lakiehdotuksessa suurin muutostarve on julkisuudessa kohdistunut asiakasseteliin. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa asia, joka ehdotuksessa kaipaa tarkistusta. Toinen merkittävä asia ehdotuksessa on asiakassuunnitelma, josta suunnitellaan keskeistä instrumenttia sosiaali- ja terveystoimen palvelujen yhteensovittamisessa. Asiakassuunnitelma pitäisi laatia ehdotuksen mukaan aina tarvittaessa, mutta käytännössä sen laatiminen … Lue lisää

Tervetuloa tekemään Omaa Hämettä!

Oma Häme valmistelee Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden maakuntahallinnon uudistusta. Tavoitteena on järjestää sote-palvelut nykyistä tehokkaammin ja laadukkaammin vuoden 2019 alusta. Kanta-Hämeen asukkaat ja yhteisöt ovat tärkeässä roolissa Oma Hämeen verkostomaisessa kehitystyössä. Nyt etsimmekin Internet-kyselyn avulla sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjiä, mukaan kehitystyöhön. Vastaamalla kyselyyn ja täyttämällä yhteystietosi, voimme jatkossa olla Sinuun yhteydessä sote-palveluiden kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. … Lue lisää

Oma Häme – Ajankohtaiset uutiset

Oma Häme Oma Häme valmistelee toimintaohjelmaa: Tavoitteena kattava ja luotettava palveluverkko Ikäihmisten muutosagentti tarttui työhön Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle? Oma Hämeen ajankohtaiset uutiset voi tilata RSS-syötteenä!

Sote-muutosjohtajan vierailu tuki vaikutusmahdollisuuksia

Sote-muutosjohtajalta toivottiin tietoja ja tukea Hämeenlinnassa maanantaina 13.6.2016  vieraillut sote-muutosjohtaja Sinikka Salo ennusti, että valtaosa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen liittyvistä lakimuutosten luonnoksista julkaistaan vielä tällä viikolla. Valtiovarainministeriön hallitusneuvos Auli Valli-Lintu kehotti tekemään maltillisia päätöksiä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen yhtiöittämisen suhteen. Kanta-Hämeen oman sote-uudistushankkeen, Oma Hämeen, projektipäällikkö Jukka Lindberg kiitteli Sinikka Saloa ja Auli Valli-Lintua rakentavasta … Lue lisää