Blogi: Perusterveydenhuollon rahoitus turvattava

Kunnissa on käynnistynyt ensi vuoden talousarvion valmistelu, ja kunnanhallitukset antavat parhaillaan toimialoille ohjeita talousarvion valmisteluun. Yleisenä havaintona Kanta-Hämeestä voi todeta, ettei kuntien vaikeaan taloustilanteeseen ole odotettavissa nopeaa helpotusta, vaan tiukka talouskuri ja säästövaateet eri sektoreille tulevat edelleen jatkumaan. Maakunnan tilannetta ei lainkaan helpota se, että väestökehitys on ollut viime vuosina negatiivinen, mikä vaikuttaa suoraan kuntien … Lue lisää

Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019 – kuntamaksut pienenevät selvästi

Yhtymähallitus hyväksyi keskiviikkona kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019. Osastotoiminnan kehittämishankkeen ja muun määrärahatarkastelun seurauksena kuntayhtymän toimintakulujen kasvu kääntyi selvään laskuun ja on ensi vuonna -2,2 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Jäsenkuntamaksut pienenevät vastaavasti -1,6 %. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Riihimäen kaupungin ensi vuoden kuntamaksut perusterveydenhuoltoon pienenevät noin 453 000 euroa. Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Kuntayhtymän tulosalueet ovat tehneet talousarvion … Lue lisää

Kuntayhtymän ensi vuoden talousarvioesitys lausunnolle

Yhtymähallitus käsitteli 12.9.2018 ensimmäistä versiota kuntayhtymän ensi vuoden talousarvioksi. Talousarviossa kuntayhtymän toimintakulujen määrä pienenee kuluvaan vuoteen verrattuna -0,2 %. Talousarvio ei sisällä uusia virkoja tai toimia. Vakanssien määrä vähenee 7,56 henkilötyövuotta kuluvaan vuoteen verrattuna. Talousarvioluonnoksessa kuntalaskutuksen määrä nousee edelliseen vuoteen verrattuna tällä hetkellä 0,14 %. Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Kuntayhtymän talousarvio on valmisteltu tiukasti ja tavoitteellisesti. … Lue lisää