Yleinen Ympäristöterveys

Herajoen vesilaitoksen veden laatu, Riihimäki

Terveysvalvonta on syksyn aikana ottanut tihennetysti näytteitä Herajoen vedenottamon jakelualueelta. Laboratoriotutkimusten mukaan verkostovesi on täyttänyt talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet eikä aistinvaraisissa tutkimuksissa myöskään ole todettu maku- tai hajuhaittoja.

Kuitenkin Riihimäen Vedelle ja terveysvalvontaan tulleiden palautteiden perusteella maku- ja hajuhaittoja on ollut osassa kaupungin eteläosan kiinteistöjä tai huoneistoja. Maku- ja hajuhaitat ovat olleet voimakkaimpia aamuisin ja välittömästi hanan avaamisen jälkeen. Normaalistikin ja erityisesti tässä tilanteessa vettä tulisi hanan avaamisen jälkeen juoksuttaa kunnes vesi on selvästi kylmää. Jos hana on pitkään käyttämättä ja vesi seisoo kiinteistön putkistossa tai hanaosassa, voi esimerkiksi veden lämpötila tai aistinvarainen laatu muuttua. Virallisissa tutkimuksissa käytetään juoksutettua vettä.

Mikäli maku- ja hajuhaittoja ilmenee, kannattaa antaa palautetta kaupungin palautepalvelun kautta https://palaute.riihimaki.fi/eFeedback tai terveysvalvontaan ytos@riihimaki.fi.

Mikäli esiintyy hoitoa vaativia voimakkaita vatsaoireita (ripuli, oksennus, vatsakivut) tai allergisia reaktioita, ottakaa yhteyttä terveyskeskuksen kiireellisen hoidon yksikköön Pulssi 77: Kontiontie 77, 11120 Riihimäki, puh. 019 758 5600

Lisätiedot:
Terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula
Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky
p. 040 330 5770



Kommentit on suljettu.