Uimarantojen levätilanne

Sinilevää on havaittu 26.7. Janakkalassa Rehakan uimarannalla. Uimarannalle on jätetty tiedote sinilevähavainnosta. Sinilevätilannetta tarkkaillaan koko uimakauden ajan. Helteinen sää lämmittää järvivesiä ja suosii sinilevien kasvua. Koska sinilevätilanne kuitenkin voi vaihdella nopeasti jopa saman päivän aikana, levätilanne kannattaa aina tarkastaa silmämääräisesti ennen uimaan menoa. Uimakauden viimeiset uimavesinäytteet otetaan elokuun alussa viikoilla 31 ja 32. Edelliset tulokset … Lue lisää

Kesän toiset uimavesitulokset Riihimäen seudulta valmistuivat

Kesän toisten uimavesinäytteiden mukaan alueen yleisillä rannoilla uimavesien bakteriologinen laatu on hyvä. Hausjärven, Janakkalan, Lopen ja Riihimäen 27 yleiseltä uimarannalta heinäkuussa otettujen uimavesinäytteiden tulokset ovat valmistuneet. Tutkittujen bakteerien osalta uimavesien laatu oli hyvä. Osalla rannoista on havaittu sinilevää. Sinileväkukinnoille on kuitenkin tyypillistä, että ne saattavat syntyä tai hajota nopeasti säiden muuttuessa, joten levätilanne saattaa muuttua … Lue lisää

Uimarantojen levätilanne

Sinilevää on havaittu heinäkuussa useilla alueen yleisillä uimarannoilla. Helteinen sää lämmittää järvivesiä ja suosii sinilevien kasvua. Lopen alueen uimarannat tarkastettiin 13.7 ja sinilevää havaittiin seuraavilla rannoilla: Launosten uimaranta, Lopen kirkonkylän uimaranta, Sajaniemen uimaranta ja vähäisissä määrin Heratuksen uimaranta ja Läyliäisten uimaranta. Myös Ojajärven uimarannalta on tullut sinileväilmoituksia ja uimaveden sinilevätilannetta seurataan tehostetusti. Riihimäellä Hirvijärven uimarannan … Lue lisää

Uimarantojen vesinäytteiden tulokset 28.6.2021

Valmistuneet tulokset löytyvät taulukosta (kesäkuun uimarantatulokset) ja tutkimustulokset toimitetaan uimarannoille. Valmistuneissa näytteissä ulosteperäisten bakteerien määrät ovat olleet matalalla tasolla. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat viikolla 24 välillä 17-19 °C ja viikolla 25 välillä 23-26 °C. Sinilevää on havaittu useammalla uimarannalla. Helteinen sää lämmittää järvivesiä ja suosii sinilevien kasvua. Sinileväkasaumien esiintymistä ja kestoa on vaikea ennustaa ja sinilevätilanne rannalla voi … Lue lisää

Uimarannoilta on otettu kesän ensimmäiset uimavesinäytteet

Valmistuneet tulokset löytyvät taulukosta (liite Kesäkuun uimarantatulokset) ja tutkimustulokset toimitetaan uimarannoille. Valmistuneissa näytteissä ulosteperäisten bakteerien määrät ovat olleet matalalla tasolla. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat viikolla 24 välillä 17-19 °C ja viikolla 25 välillä 23-26 °C. Sinilevää on havaittu useammalla uimarannalla. Helteinen sää lämmittää järvivesiä ja suosii sinilevien kasvua. Sinileväkasaumien esiintymistä ja kestoa on vaikea ennustaa ja sinilevätilanne rannalla … Lue lisää

Kesän ensimmäiset sinilevähavainnot uimarannoilla, 2021

Uimarantojen tarkastuskierroksella 16.6 ja 17.6 havaittiin sinilevää Lopella Heratuksen uimarannalla sekä pieniä määriä Tevännön uimarannalla. Lisäksi sinilevää havaittiin Hausjärvellä Valkjärven uimarannalla. Sinilevätilanne rannalla voi muuttua hyvinkin nopeasti. Osa sinilevistä voi olla myrkyllisiä. Yleisimpiä sinileviin liittyviä terveyshaittoja ovat iho- ja silmien ärsytys, vatsavaivat, kuume, sekä lihaskivut. Levätilanne vaihtelee sääolosuhteista riippuen. Älä ui runsaasti levämassaa sisältävässä vedessä. … Lue lisää

Kesä on tullut ja viilennystä kaivataan, saisiko olla jäitä juomaasi?

Juomassasi ja palvelumyyntitiskillä olevat jääpalat sekä jäähileet ovat elintarvikkeita, ja niiden tulee täyttää elintarvikelainsäädännön mukaiset vaatimukset. Jäät tulee valmistaa puhtaasta talousvedestä, joka täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Jään hygieenistä laatua mitataankin talousveden laatuvaatimuksilla ja tavoitteilla. Elintarvikevalvonnan työtehtäviin kuuluu valvoa jään hygieenistä laatua. Saastuneissa jääpaloissa oleva runsas mikrobien määrä voi aiheuttaa oireita tai jopa ruokamyrkytyksen. Jään hygieniaan … Lue lisää

Lintuinfluenssa, Janakkala, päivitys 28.1.2021

Janakkalassa on havaittu lintuinfluenssaa. Kyseessä oleva tauti on vaarallinen linnuille, eikä sen ole havaittu tartuttavan ihmisiä. Alla olevat Aluehallintoviraston ohjeet koskevat siipikarjan pitopaikkoja. Ohjeita pikkulintujen ruokinnalle yksityispihoilla tms. ei ole muutettu entisestä (Ruokaviraston ohjeen kohta ”Lintujen ruokkiminen”). Ruokintapaikkojen hygieniasta on kuitenkin aina syytä huolehtia. Aluehallintoviraston (läänineläinlääkäri) asiaa koskeva tiedote on liitteenä. Kartta rajoitusvyöhykkeistä. Ohjeet tarkastusalueelle … Lue lisää

Lintuinfluenssa, Janakkala, tammikuu 2021

Janakkalassa on havaittu lintuinfluenssaa. Kyseessä oleva tauti on vaarallinen linnuille, eikä sen ole havaittu tartuttavan ihmisiä. Alla olevat Aluehallintoviraston ohjeet koskevat siipikarjan pitopaikkoja. Ohjeita pikkulintujen ruokinnalle yksityispihoilla tms. ei ole muutettu entisestä (Ruokaviraston ohjeen kohta ”Lintujen ruokkiminen”). Ruokintapaikkojen hygieniasta on kuitenkin aina syytä huolehtia. Aluehallintoviraston (läänineläinlääkäri) asiaa koskeva tiedote on liitteenä. Kartta rajoitusvyöhykkeistä. Ohjeet tarkastusalueelle … Lue lisää

Herajoen vesilaitoksen veden laatu, Riihimäki

Terveysvalvonta on syksyn aikana ottanut tihennetysti näytteitä Herajoen vedenottamon jakelualueelta. Laboratoriotutkimusten mukaan verkostovesi on täyttänyt talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet eikä aistinvaraisissa tutkimuksissa myöskään ole todettu maku- tai hajuhaittoja. Kuitenkin Riihimäen Vedelle ja terveysvalvontaan tulleiden palautteiden perusteella maku- ja hajuhaittoja on ollut osassa kaupungin eteläosan kiinteistöjä tai huoneistoja. Maku- ja hajuhaitat ovat olleet voimakkaimpia … Lue lisää