Yleinen

Kuntayhtymä mukaan valinnanvapauspilottiin

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitus päätti keskiviikkona olla mukana Kanta-Hämeen maakunnan valinnanvapauden pilottihankkeessa. Samalla yhtymähallitus antoi suostumuksen sille, että kuntayhtymä voi toimia hankkeen hallinnoijan roolissa.

Valinnanvapauspilottien tarkoitus on tukea uuden lainsäädännön toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja siten helpottaa uudistuksen onnistumista kuntien, tulevien maakuntien, asiakkaiden ja yritysten näkökulmasta. Keskeistä on pilotoida asiakkaan roolin kasvattamista palveluista päättämisessä sekä palvelujen sisällön rakentamisessa asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Kanta-Hämeen maakunnassa on tarkoitus pilotoida asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia. Asiakassetelin käyttöä on Kanta-Hä­meessä alustavasti suunniteltu kokeiltavaksi kotipalvelussa, kotihoidossa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa. Näissä palveluissa asiakas voi saada palvelutarpeen ar­vioinnin perusteella asiakassetelin palvelun hankkimiseen yksityiseltä so­siaali- ja terveydenhuollon tuottajalta.

Henkilökohtaista budjettia suunnitel­laan kokeiltavaksi vammaispalveluissa. Tulevalla maa­kunnalla on velvollisuus ottaa henkilö­kohtainen budjetti käyttöön niille van­hus- ja vammaispalvelujen asiakkaille, joilla on jatkuvaa ja laaja-alaista avun tarvetta ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja valitse­maan omat palvelunsa.

”Tämä pilottihanke antaa erinomaisen tilaisuuden kokeilla uuden lainsäädännön pykäliä käytännössä. Jos pääsemme kokeiluun mukaan, saamme arvokasta tietoa ja käytännön kokemusta suoraan asiakasrajapinnasta ja pystymme paremmin valmistautumaan siihen hetkeen, kun lainsäädäntö astuu kokonaisuudessaan voimaan. Toivottavasti kaikki maakunnan kunnat ja kuntayhtymät suhtautuvat kokeiluun myönteisesti ja lähtevät mukaan”, yhtymäjohtaja Jussi Savola toteaa.

Yhtymähallitus antoi suostumuksen myös siihen, että kuntayhtymä voi toimia hankkeen hallinnoijana. Hankehallinnoija jakaa pilotille myönnetyn avustuksen pilottiin osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien kesken niiden kanssa tekemänsä hallinnointisopimuksen perusteella. Hallinnoija tekee hallinnolliset päätökset mm. hankinnoista ja tuottajien hyväksynnästä ohjausryhmän ja ministeriön linjausten mukaisesti. Valtionavustusta voidaan käyttää pilottien hallinnointiin, tietojärjestelmiin ja pilotista johtuviin palvelujen tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Lisätiedot:
yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 019 758 5512

Faktat

  • Valtionavustusta haetaan 15.3.2018 mennessä. Ehdolliset päätökset valtionavustuksista tehdään viimeistään 30.4.2018.
  • Kanta-Hämeen kunnat ja kuntayhtymät päättävät pilottihankkeeseen osallistumisesta 26.4.2018 mennessä
  • Pilottialueen tulee kattaa lähtökohtaisesti maakunnan alueen kunnat/kuntayhtymät, joiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään 80 % maakunnan asukasluvusta.
  • Sosiaali- ja terveysministeriön pilotointihankkeen kokonaisuutta varten on valtion vuoden 2018 talousarviossa varattu 100 miljoonaa euroa. Pilottiin osallistuvalta taholta ei edellytetä omarahoitusosuutta.
  • Pilotin voi aloittaa heti, kun valinnanvapauslaki on hyväksytty eduskunnassa ja vahvistettu. Tavoitteena on, että pilotit voisivat alkaa 1.7.2018.

 

 

 Kommentit on suljettu.