Yleinen Ympäristöterveys

Lopen vesilaitos tiedottaa

Vesitutkimuksissa on havaittu poikkeamia talousveden laatusuosituksissa kirkonkylän vedenjakelualueella, jotka voivat olla merkki esim. pintaveden pääsystä talousveteen.
Verkostoa on huuhdeltu ja varmuustoimenpiteenä aloitetaan verkoston klooraus 27.3.2019. Veden laatua seurataan lisänäytteenotoilla.

Kloorauksen johdosta vesijohtovedessä voi esiintyä kloorin hajua ja makua. Vettä voi kuitenkin käyttää normaalisti.

Lisätietoja:

  • tekninen johtaja Timo Rahikainen 040 3306040
  • kiinteistöpäällikkö Pasi Träff, 050 321 4924
  • terveystarkastaja Miia Virolainen, 040 330 5773
  • terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula, 040 330 5770.


Kommentit on suljettu.