Ajankohtaista

>> Tiedote terapiapalvelun tuottajille koronavirusepidemiatilanteessa

Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa arjessa selviytymistä edistäviä kuntoutus- ja apuvälinepalveluja, joita voi saada vamman tai sairauden vuoksi. Kuntoutuksen avulla ylläpidetään ja parannetaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen potilaiksi määritellään henkilöt, joilla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista arjen toiminnoista tai joiden kuntoutustarve on jatkuva.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista päättää kuntoutustyöryhmä. Maksusitoumusten ja palvelusetelien myöntämisen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen laatima kuntoutussuunnitelma, jossa on määritelty kuntoutuksen tarve, tavoitteet sekä sisältö.

Terveyskeskuksessa toimii kaksi kuntoutustyöryhmää. Aikuisten kuntoutustyöryhmä vastaa terapioiden sekä apuvälineiden päätöksistä. Lasten kuntoutustyöryhmä vastaa lasten terapioiden päätöksistä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella hankituista ostopalveluista yli 18 v asiakas maksaa omavastuuosuuden, joka on 11,40 €/käynti. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia ja palveluseteleitä  ei myönnetä jo hankituista tai saaduista palveluista.

Palvelusetelin sääntökirja
(Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen ja jalkaterapian palveluseteli käytössä 1.1.2020 alkaen)

Yhteystiedot

Lasten kuntoutustyöryhmä

Yhteyshenkilö p. 019 758 5551 (takaisinsoitto)

Sähköinen puhelinajanvaraus

Toimistosihteeri p. 019 758 5644 (laskutus)
ma – pe klo 9.00 – 14.00
Kontiontie 77, 11120 Riihimäki

Aikuisten kuntoutustyöryhmä

Yhteyshenkilö p. 019 758 5520 (takaisinsoitto)

Toimistosihteeri puh. 019 758 5883 (laskutus)
tiistai ja torstai klo 9.00 -14.30
Kontiontie 77, 11120 Riihimäki

Fysioterapian yhteystiedot

Keskitetty ajanvaraus:
puh. 019 758 5700
Puhelinpalvelu avoinna ma-pe klo 7.30-13.00, takaisinsoittojärjestelmä

Hausjärven lähiasema
Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

Lopen lähiasema
Pajatie 1, 12700 Loppi

Riihimäen sairaala
Riihimäen sairaala (7. kerros), Kontiontie 77, Riihimäki.

 

 

 

Riihimäen koulufysioterapeutin ja osastoilla toimivien fysioterapeuttien yhteystietoja voi tiedustella ajanvarausnumerostamme
019 758 5700.