Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa arjessa selviytymistä edistäviä kuntoutus- ja apuvälinepalveluja, joita voi saada vamman tai sairauden vuoksi. Kuntoutuksen avulla ylläpidetään ja parannetaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen potilaiksi määritellään henkilöt, joilla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista arjen toiminnoista tai joiden kuntoutustarve on jatkuva.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista päättää kuntoutustyöryhmä. Maksusitoumusten myöntämisen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen laatima kuntoutussuunnitelma, jossa on määritelty kuntoutuksen tarve, tavoitteet sekä sisältö.

Terveyskeskuksessa toimii kaksi kuntoutustyöryhmää. Aikuisten kuntoutustyöryhmä vastaa terapioiden sekä apuvälineiden päätöksistä. Lasten kuntoutustyöryhmä vastaa lasten terapioiden päätöksistä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista asiakas maksaa omavastuuosuuden, joka on 11,40 €/käynti. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia ei myönnetä jo hankituista tai saaduista palveluista.

Yhteystiedot

Riihimäen sairaala, 7. krs
Toimistosihteeri, puh. 019 758 5644, lasten kuntoutustyöryhmä
Kuntoutussihteeri, puh. 019 758 5520, aikuisten kuntoutustyöryhmä
ma – pe klo 8.00 – 15.00
Kontiontie 77, 11120 Riihimäki