Terveyskeskuksen tehtävänä on järjestää sairaanhoitoon kuuluva lääkinnällinen kuntoutus siltä osin kun sitä ei ole säädetty Kansan Eläkelaitoksen (Kela) tai erikoissairaanhoidon vastuulle.

Pitkäaikaissairaille/vammaisille voidaan ostaa avokuntoutuksena fysio-, puhe- ja toimintaterapiaa niiltä yksityisiltä palveluntuottajilta, joiden kanssa on tehty ostopalvelusopimukset. Maksusitoumusten myöntämisen edellytyksenä on lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma on hyvä laatia yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja mahdollisten muiden asiantuntijoiden/hoitoon osallistuvien kanssa. Terveyskeskuksessa toimii kaksi kuntoutustyöryhmää, joista toinen vastaa aikuisten ja toinen lasten terapioiden sekä neuropsykologisen kuntoutuksen päätöksistä. Laitoskuntoutusta voidaan myöntää avokuntoutusta vähemmän.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista asiakas maksaa omavastuuosuuden, joka on 11,50 €/käynti.

Yhteystiedot

Riihimäen sairaala, 7. krs
Kuntoutussihteeri, 019 758 5520
ma – pe klo 8.00 – 15.00
Kontiontie 77, 11120 Riihimäki