Rintamaveteraanien kuntoutusasiat käsitellään terveyskeskuksessa. Sotainvalidien ja muiden veteraanien asiat hoidetaan Valtiokonttorissa, puh. 0295 503 070 asiakaspalvelu klo 9.00 – 12.00.

Kuntoutukseen oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Rintamaveteraanin, jolla ei ole pysyvää asuinpaikkaa Suomessa, on haettava kuntoutusta suoraan Valtiokonttorista. Rintamaveteraanit voivat hakea joko laitos- tai avokuntoutusta. Veteraanin aviopuolisolle on mahdollista hakea laitoskuntoutusta samanaikaisesti veteraanin kanssa. Lisäksi rintamaveteraaneille myönnetään jalkojenhoitoon oikeuttavia maksusitoumuksia. Kuntoutuksen tavoitteena on ikääntyneen henkilön liikunta- ja toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun edistäminen tukemalla itsenäistä toimintaa voimavaralähtöisesti.

Avokuntoutukseen ohjatulla rintamaveteraanilla tulee olla lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma (KUNSU), jossa yksilöidään tarvittavat hoito- ja kuntoutustoimenpiteet sekä näiden kannalta olennaiset rintamaveteraanin terveydentilaa koskevat tiedot.

Kuntoutushakemuksen voi tehdä puhelimitse puh. 019 758 5702

Veteraanikuntoutus on maksutonta.

Yhteystiedot

Rintamaveteraanien kuntoutusyhdyshenkilö puh. 019 758 5702
Puhelinaika tiistai ja torstai klo 12.00 – 13.30

Riihimäen sairaala, 7. krs
Kontiontie 77, 11120 Riihimäki