Rintamaveteraanien kuntoutusasiat käsitellään terveyskeskuksessa. Sotainvalidien ja muiden veteraanien asiat hoidetaan Valtiokonttorissa, puh. 0295 503 070 asiakaspalvelu klo 9.00 – 12.00.

Veteraanikuntoutukseen oikeutettuja ovat Suomessa asuvat vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat rintamaveteraanit. Veteraanikuntoutus on maksutonta. Rintamaveteraanit voivat hakea joko laitos- tai avokuntoutusta. Veteraanin aviopuolisolle on mahdollista hakea laitoskuntoutusta samanaikaisesti veteraanin kanssa. Lisäksi rintamaveteraaneille myönnetään jalkojenhoitoon oikeuttavia maksusitoumuksia. Kuntoutuksen tavoitteena on ikääntyneen henkilön liikunta- ja toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun edistäminen tukemalla itsenäistä toimintaa voimavaralähtöisesti.

Avokuntoutukseen ohjatulla rintamaveteraanilla tulee olla lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma (KUNSU), jossa yksilöidään tarvittavat hoito- ja kuntoutustoimenpiteet sekä näiden kannalta olennaiset rintamaveteraanin terveydentilaa koskevat tiedot.

Kuntoutushakemuksen voi tehdä puhelimitse kuntoutussihteerille p. 019 758 5520.

Veteraanikuntoutus on maksutonta.

Yhteystiedot

Riihimäen sairaala, 7. krs
Kuntoutussihteeri, 019 758 5520
ma – pe klo 8.00 – 15.00
Kontiontie 77, 11120 Riihimäki