Terveysvalvonnan lomakkeet

Tulostettavat lomakkeet tulee toimittaa allekirjoitettuna osoitteeseen:

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky
Ympäristöterveysosasto
Kallionkatu 10-16 C
11100 Riihimäki

.

.

Tulostettavat lomakkeet

Tulosta, täytä ja lähetä postitse.

Elintarvikelain mukaiset hakemukset ja ilmoitukset

Koronaviruksen COVID-19 aiheuttaman poikkeustilan aikana tehtävissä ilmoituksissa on joitakin poikkeuksia: Lisätietoja täältä.

Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet

Ilmoitus elintarvikehuoneiston käyttöönotosta, toimijan vaihtumisesta, olennaisesta muutoksesta tai lopettamisesta

 Elintarvikehuoneistolomake – sähköisesti täytettävä

Ilmoitus alkutuotannosta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta

Terveydensuojelulain mukaiset hakemukset ja ilmoitukset

Terveydensuojelulain 763/1994 tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä ympäristössä, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisen terveydelle.

Terveydensuojelun tehtävänä on valvoa asuntojen ja muiden julkisten oleskelutilojen terveelli­syyttä. Julkisia oleskelutiloja ovat mm. kokoontumis- ja majoitushuoneistot, liikuntatilat, koulut, päiväkodit, vanhainkodit tai vastaavat laitokset, uimahallit, uimarannat ja kauneushoitolat. Tehtä­viin kuuluu myös valvoa talous- ja uimaveden sekä uima-allasveden laatua.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaisille myös sellai­sesta toiminnan perustamisesta tai käyttöön otosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asukkaille.

Tarkempaa tietoa ilmoitusten antamisesta: Ohjeita terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista

Ilmoitus terveydensuojelulain mukaisen toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muutoksesta, lopettamisesta, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta

Asunnontarkastuspyyntö

Hakemus: Talousvettä toimittava laitos

Ilmoitus: Talousveden jakelualue

Tupakan ja nikotiininesteiden vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupailmoitus, Ilmoitus nikotiininesteiden vähittäismyynnistä, Ilmoitus tietojen muutoksesta tai myynnin lopettamisesta. (pdf-tiedosto)

Nikotiinivalmisteiden (nikotiinikorvaustuotteet) myyntilupailmoitus tai ilmoitus myynnin lopettamisesta.