Eläintenpito asemakaava-alueella ja muualla taajaan asutulla alueella