Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Valvontasuunnitelmissa kerrotaan ympäristöterveydenhuollon etukäteen suunnitellut painopistealueet. Mikäli valvottavissa kohteissa tai muussa vastaavassa tapahtuu muutoksia muutetaan valvontaa vastaavasti.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvät liitteet:

Liite l Elintarvikevalvontasuunnitelma 2020

Liite ll Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2020

Liite lll Tupakkalain valvontasuunnitelman 2020

Liite IV Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma 2020