Perhekeskus kokoaa palvelut yhteen

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden palveluiden verkostomainen kokonaisuus, joka tuo lapsiperheiden arjen verkostot ja palvelut yhteen. Keskus kokoaa yhteen asukkaat sekä kunnan, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, minkä ansiosta tuen tarpeeseen voidaan vastata entistä nopeammin, kohdennetummin ja koordinoidummin.

Perhekeskuksen ydintehtävä on edistää lapsen, nuoren ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa heidän voimavarojaan. Perhekeskus toimii lähipalveluperiaatteella. Tämä tarkoittaa, että asukas tai asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen fyysisesti lähellä omaa arkiympäristöään.

Perhekeskukseen kuuluvat palvelut

Terveydenhuoltopalvelut

 • äitiys- ja lastenneuvolat, perhesuunnittelu
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 • kuntoutus- ja terapiapalvelut
 • aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • kehitysvammaisten terveydenhuolto

Koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut

 • varhaiskasvatus
 • opetus
 • oppimisen tuki ja opiskeluhuolto
 • nuorisopalvelut

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut

 • palveluohjaus- ja neuvonta
 • perheiden sosiaalipalvelut, perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu
 • psykososiaaliset palvelut
 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • lasten ja nuorten ehkäisevät päihde- ja mielenterveyspalvelut (Nuortentalo Nuppi)
 • perheasioiden sovittelu
 • perheoikeudelliset palvelut
 • ryhmämuotoinen päiväperhekuntoutus (Kotola, Riihimäki) ja muut ryhmämuotoiset palvelut

Lastensuojelu, tehostettu perhetyö

Vammaispalvelut

Muut palvelut

 • Riihimäen Ankkuritiimi
 • Ohjaamo Riihimäen seutu
 • seurakunnat
 • järjestöt

Yhteyshenkilö: Jaana Ahtonen-Huuskonen, Riihimäen seudun perhekeskuksen perhekeskuskoordinaattori, 019 758 5781, 040 141 7978,
jaana.ahtonen-huuskonen@riihimaki.fi