Veteraanikuntoutus Yleinen

Rintamaveteraanien kuntoutus vuonna 2018

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä tiedottaa:

RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS VUONNA 2018

Kuntoutusta voivat hakea hausjärveläiset, loppilaiset ja riihimäkeläiset veteraanitunnuksen
omaavat henkilöt.

Valtiokonttorin ohjeen mukaan kuntoutuksen pääpaino on avokuntoutuksessa. Avokuntoutusta ovat erilaiset terapiat ja jalkojenhoito. Avokuntoutus on mahdollista toteuttaa myös kotikuntoutuksena. Uutena toimintana järjestetään tuettua kotona kuntoutumista, joka ei sisällä yksilöhoitoja vaan perustuu yhdessä tekemiseen.

Hakemuksen voi tehdä puhelimitse kuntoutussihteerille, joka samalla tarkistaa kuntoutus-
suunnitelman voimassaolon.

Veteraanin aviopuoliso voi tietyin edellytyksin osallistua laitoskuntoutukseen.

Tiedusteluihin vastaa kuntoutussihteeri Kaija Husu, puh. 019 758 5520.

Riihimäki 3.11.2017

 

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄKommentit on suljettu.