Veteraanikuntoutus Yleinen

Rintamaveteraanien kuntoutus vuonna 2020

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä tiedottaa:

RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS VUONNA 2020

Kuntoutusta voivat hakea hausjärveläiset, loppilaiset ja riihimäkeläiset veteraanitunnuksen
omaavat henkilöt.

Valtiokonttorin ohjeen mukaan kuntoutuksen pääpaino on avokuntoutuksessa. Avokuntoutusta ovat erilaiset terapiat ja jalkojenhoito. Avo- ja laitoskuntoutushakemuksen voi tehdä puhelimitse kuntoutussihteerille, joka samalla tarkistaa kuntoutussuunnitelman voimassaolon.

Veteraanin aviopuoliso voi tietyin edellytyksin osallistua laitoskuntoutukseen.

Tiedusteluihin vastaa kuntoutussihteeri Kaija Husu, puh. 019 758 5520.

Riihimäki 5.11.2019

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄKommentit on suljettu.