Ympäristöterveys

Salaattibaariprojekti

Riihimäen ja Janakkalan alueen myymälöiden salaattibaarit tarkastettiin loppuvuodesta 2016.

Elintarvikenäytteitä otettiin kuudesta salaattibaarista yhteensä 22 kpl. Näytteistä 64 % oli hygieeniseltä laadultaan hyviä ja 36 % huonoja tai välttäviä. Kasvisryhmän näytteistä mitattiin korkeita hiivapitoisuuksia. Korkea hiivapitoisuus voi johtua esimerkiksi elintarvikkeen liian pitkästä säilytysajasta. Yksittäisissä liha-, kala- ja valmissalaattinäytteissä oli myös kohonneita kokonaismikrobimääriä. Esimerkiksi elintarvikkeen epähygieeninen käsittely, väärä säilytyslämpötila tai liian pitkä säilytysaika voivat lisätä kokonaismikrobimäärää.  Näytteistä ei todettu tautia aiheuttavia mikrobeja. Aistinvaraisesti kaikki näytteet todettiin hyvälaatuisiksi.

Salaattibaarien myyntiolosuhteissa tai säilytyslämpötiloissa ei havaittu puutteita. Kaupat huolehtivat omavalvonnasta ja kaikki salaattibaarit oli suojattu asianmukaisesti pisarasuojalla.

Kohonneisiin kokonaismikrobimääriin voi vaikuttaa esimerkiksi asiakaskäyttäytyminen tai elintarvikkeiden liian pitkät myyntiajat. Myymälöiden työntekijät valvovat salaattibaaritoimintaa, mutta viime kädessä asiakkaat itse vastaavat hygieenisistä toimintatavoista salaattibaarin tuotteita annosteltaessa. Salaattibaaripöydän malli, pisarasuojan malli ja tarjoiluastioiden asettelu salaattibaarissa voivat vaikuttaa näytetuloksiin. Toisaalta ongelmana voi olla esimerkiksi joidenkin raaka-aineiden liian pitkät myyntiajat ja raaka-aineiden pitkä matka salaattibaariin.

Kokonaisuutena alueen salaattibaarien yleistä hygieniaa voidaan pitää asianmukaisena.

 

Lisätiedot

ytos@riihimaki.fi tai terveystarkastaja Johanna Laine, puh 019 758 5776, johanna.laine@riihimaki.fi

 Kommentit on suljettu.