Yleinen Ympäristöterveys

Uusi tupakkalaki tuo muutoksia tupakan myyntiin

Tupakan ja nikotiininesteiden vähittäismyynti

Uusi tupakkalaki (549/2016), joka koskee tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden luvanvaraista vähittäismyyntiä tuli voimaan 15.8.2016. Vanhan tupakkalain (693/1976) nojalla myönnetyt vähittäismyyntiluvat jäävät voimaan uuden tupakkalain voimaantultua eikä luvanhaltijoiden tarvitse hakea uutta lupaa. Mikäli kuitenkin haluatte jatkossa myydä samassa myyntipaikassa tupakkatuotteiden lisäksi nikotiininesteitä, teidän tulee tehdä tupakkalain § 46 mukainen ilmoitus nikotiininesteiden vähittäismyynnistä kunnan valvontaviranomaiselle. Vähittäismyynti-ilmoituksen käsittelystä peritään 130 euroa.

Valvontamaksut

Kuntien perimät tupakkalain valvontamaksut nousevat vuoden alusta valtakunnallisesti. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitus päätti uudesta maksutaksasta 20.12.2016 (§ 167), jonka mukaisesti vuodelta 2017 perittävä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin vuosittainen valvontamaksu on 500 € / myyntipiste. Myyntipisteeksi lasketaan jokainen tupakkatuotteita myyvä kassa.

Terveysvalvonnan maksutaksa

Muutosilmoitus

Mikäli toimija haluaa vaikuttaa vuoden 2017 valvonnasta perittäviin vuosimaksuihinsa, tulee toimittaa tätä koskeva muutosilmoitus

  • 15.1.2017 mennessä sähköisellä ilmoituslomakkeella
  • osoitteeseen ytos@riihimaki.fi  tai postitse
    Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
    Ympäristöterveydenhuolto,  Kallionkatu 10–16 C, 11100 Riihimäki

Muutosilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua. Mikäli toiminnasta ei tehdä muutosilmoitusta, vuosimaksu peritään rekisterissä olevien tietojen perusteella.

Lisätiedot: 

terveystarkastaja Riitta Bagge, puh. 019 758 5771, riitta.bagge@riihimaki.fi

terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula, puh. 019 758 5770, pirkko.sukula@riihimaki.fi

 

 

 

 Kommentit on suljettu.