Yleinen Ympäristöterveys

Verkostoveden keittokehotus päättyy Lopella, 5.4.2019

Lopen kirkonkylän vedenottamon verkoston (kirkonkylä, Joentaka, Sajaniemi) alueella 28.3.2019 alkanut veden keittokehotus päättyy. Verkostosta ja vesilaitoksen lähtevästä vedestä otetut mikrobiologiset näytteet ovat puhtaita, ja kloori on levinnyt kattavasti koko verkoston alueelle. Vettä voi käyttää juomavetenä sellaisenaan.

Kaivojen raakavesi ei ole vielä mikrobiologiselta laadultaan täysin normaalia ja verkostoveden kloorausta jatketaan toistaiseksi. Tämä aiheuttaa muutoksia veden makuun ja hajuun.

Klooraamattoman, puhtaan veden jakelua jatketaan kirkonkylän torilla, josta vettä voi noutaa omiin astioihin.

Selvitykset raakaveden saastumisen syystä jatkuvat. Myös tihennetty näytteenotto vesilaitokselta ja verkoston alueelta jatkuu.

Seuraava tiedote asiasta annetaan perjantaina 12.4.2019 klo 13.

Tiedotteet löytyvät myös. www.loppi.fi sekä www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi .

 

RIIHIMÄEN SEUDUN
TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ
Ympäristöterveys

Pirkko Sukula
Terveysvalvonnan johtaja

Lisätietoja antavat:

Terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula, puh. 019 758 5770, 040 330 5770
Terveystarkastaja Miia Virolainen, puh. 019 758 5773, 040 330 5773 (poissa 5.-10.4.)
Vesilaitos Yrjö Aalto 040 330 6352
Vesilaitos Timo Rahikainen 040 330 6040Kommentit on suljettu.