Yleinen

Yhtymähallitus vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi kokouksessa 14.3.2018 vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos oli hieman yli 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

”Kuntayhtymän toiminnallinen ja taloudellinen tulos viime vuodelta oli hyvä. Tästä haluan erityisesti kiittää kuntayhtymän henkilökuntaa. On tärkeää, että jatkamme määrätietoisesti kuntayhtymän strategian toteuttamista ja pidämme huolta kuntayhtymän toiminnan ja talouden tasapainosta. Kuluvana vuonna joudumme entistä enemmän suuntaamaan resursseja historiallisen suuren maakunta- ja sosiaali- ja terveystoimen valmisteluun. Pidän kuitenkin tärkeänä, että kuntayhtymä on aktiivisesti mukana uuden maakunnan toiminnan suunnittelussa. Vain tällä tavalla voidaan Riihimäen seudun asukkaille taata toimivat ja laadukkaat perusterveydenhuollon palvelut”, yhtymähallituksen puheenjohtaja Kaisu Kotirinta

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti tilinpäätös lähtee seuraavaksi tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tarkastettavaksi ja jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi.

Lisätiedot:
Yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 019 758 5512

 Kommentit on suljettu.