Eläinlääkintä Yleinen Ympäristöterveys

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa päivitetään

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomainen päivittää valvontasuunnitelmaa vuodelle 2021. Valvontasuunnitelma on laadittu ohjelmakaudelle 2020–2024 ja sitä päivitetään vuosittain. Valvontasuunnitelma kattaa ympäristöterveydenhuollon valvonnan Riihimäen, Janakkalan, Hausjärven ja Lopen kuntien alueella. Valvontaan kuuluu suunnitelman mukaiset tarkastukset, projektit ja näytteenotot.

Mielipiteet 23.11.20 mennessä

Kuntalaiset ja toimijat voivat saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Valvontasuunnitelman päivityksen yhteyshenkilöinä ovat elintarvikevalvonnan osalta Leena Manner, (leena.manner@riihimaki.fi), terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan osalta Riitta Bagge, (riitta.bagge@riihimaki.fi) ja eläinlääkintähuollon osalta Pirkko Sukula, (pirkko.sukula@riihimaki.fi). Voimassa olevaan valvontasuunnitelmaan voi tutustua Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n verkkosivuilla osoitteessa https://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/palvelut/ymparistoterveys/ymparistoterveydenhuollon-valvontasuunnitelma/. Päivitetty valvontasuunnitelma tulee samaan paikkaan yhtymähallituksen hyväksynnän jälkeen.

Perustuu lainsäädäntöön

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköillä tulee olla toimintaa ohjaava valvontasuunnitelma, joka on valvontaviranomaisen hyväksymä. Velvoite suunnitelman laatimiseen tulee ympäristöterveydenhuollon lainsäädännöstä. Suunnitelman laatimista ohjaavat myös valtakunnalliset, keskusvirastojen laatimat valvontaohjelmat, joiden tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää ohjausta kunnille sekä yhtenäistää valvontakäytäntöjä valtakunnallisesti. Valvontasuunnitelma kattaa elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun, tupakkavalvonnan ja eläinlääkintähuollon sekä myös lääkelain mukaisen nikotiinivalmisteiden valvonnan.Kommentit on suljettu.