Terveyskeskuksen potilasosastoilla 3 ja 4 hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista sairaudenhoitoa. Potilaita hoidetaan osastoilla pääsääntöisesti eniten haittaavan sairauden mukaan. Osastoille tullaan lääkärin lähetteellä. Potilasosastot sijaitsevat Riihimäen sairaalassa, Kontiontie 77, Riihimäki.

Hoito on osastoilla:

  • yksilöllistä ja kuntoutumista edistävää
  • suunniteltua ja moniammatillisen työryhmän arvioimaa
  • omatoimisuutta tukevaa.

Osasto 3

Yhteystiedot: Riihimäen sairaala, Kontiontie 77, Riihimäki, 3. kerros

Osasto 3  on akuutimpaan hoitoon painottuva osasto.

Potilaan vointia koskeviin tiedusteluihin vastaa osaston hoitohenkilöstö, kanslian puh. 019 758 5560.

Osastonhoitaja Salme Anttila puh. 019 758 5623.

Osasto 4

Yhteystiedot: Riihimäen sairaala, Kontiontie 77, Riihimäki, 4. kerros

Osasto 4 on kuntoutukseen ja saattohoitoon painottuva osasto.

Potilaan vointia koskeviin tiedusteluihin vastaa osaston hoitohenkilöstö, kanslian puh. 019 758 5880.

Osastonhoitaja Laura Hämäläinen puh. 019 758 5564.

 

Sairaalan tulosalueen ylilääkäri Eeva Kataja, 019 758 5563, eeva.kataja@riihimaki.fi
Sairaalan tulosalueen ylihoitaja Susanna Hurme, 019 758 5875, susanna.hurme@riihimaki.fi