Terveyskeskuksen potilasosastoilla 3 ja 4 hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista sairaudenhoitoa. Potilaita hoidetaan osastoilla pääsääntöisesti eniten haittaavan sairauden mukaan. Osastoille tullaan lääkärin lähetteellä. Potilasosastot sijaitsevat Riihimäen sairaalassa, Kontiontie 77, Riihimäki.

Hoito on osastoilla:

  • yksilöllistä ja kuntoutumista edistävää
  • suunniteltua ja moniammatillisen työryhmän arvioimaa
  • omatoimisuutta tukevaa.

Osasto 3 on akuutimpaan hoitoon painottuva osasto

Potilaan vointia koskeviin tiedusteluihin vastaa osaston hoitohenkilöstö, kanslian puh. 019 758 5560.

Yhteystiedot: Riihimäen sairaala, Kontiontie 77, Riihimäki, 3. kerros

Osasto 4 on kuntoutukseen ja saattohoitoon painottuva osasto

Potilaan vointia koskeviin tiedusteluihin vastaa osaston hoitohenkilöstö, kanslian puh. 019 758 5881 ja 019 758 5882.

Yhteystiedot

Riihimäen sairaala, Kontiontie 77, Riihimäki, 4. kerros

Osasto 3, osastonhoitaja Salme Anttila p. 019 758 5623
Osasto 4, vs. osastonhoitaja Päivi Moilanen p. 019 758 5564
Terhi Mäntymaa, vs. ylilääkäri, p. 019 758 5563, terhi.mantymaa@riihimaki.fi
Sairaalan tulosalueen ylihoitaja Susanna Hurme, p. 019 758 5875, susanna.hurme@riihimaki.fi