Osastoilla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista sairaudenhoitoa. Osastot ovat akuutti-, kuntoutus- ja muistisairauspainotteisia. Potilaita hoidetaan osastoilla pääsääntöisesti eniten haittaavan sairauden mukaan. Osastoille tullaan lääkärin lähetteellä.

Hoito on osastoilla:

  • yksilöllistä ja kuntoutumista edistävää
  • suunniteltua ja moniammatillisen työryhmän arvioimaa
  • omatoimisuutta tukevaa.

Akuuttiosasto 1

Osastolla annettavan hoidon painopiste on akuutisti sairastuneen potilaan hoito, kuntoutuminen ja olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitäminen.

Yhteystiedot Riihimäen sairaala, Kontiontie 77, Riihimäki
Puh. 019 758 5560

Akuuttiosasto 2

Osastolla annettavan hoidon painopiste on akuutisti sairastuneen potilaan hoito, kuntoutuminen ja vaativa saattohoito.

Yhteystiedot Riihimäen sairaala, Kontiontie 77, Riihimäki
Puh. 019 758 5881

Geriatrinen kuntoutusosasto

Osastolla annettavan hoidon painopiste on muistisairaan ja kuntoutujan tutkimukset, hoito ja kuntoutuminen. Hoito perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön.

Yhteystiedot Riihimäen terveysasema, Penttilänkatu 5, 11100 Riihimäki
Puh. 019 758 5590 (muistiosasto) tai 019 758 5622 (kuntoutusosasto)