Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän alaisuudessa toimiva Mielenterveys- ja päihdeyksikkö (MPY) tuottaa avomuotoisia mielenterveys- ja päihdepalveluita seudullisesti Riihimäen, Hausjärven ja Lopen 18 vuotta täyttäneille asukkaille. Hoitoon hakeutumiseen ei tarvita/vaadita lähetettä.

Mielenterveyspalveluissa asiakkaille tarjotaan matalalla kynnyksellä apua ja tukea mielenterveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa (esim. elämäntilannekriisit, sopeutumishäiriöt, mieliala, ahdistuneisuus).

Päihdepalvelut vastaavat avomuotoisista katkaisu- ja vieroitushoidoista, laitosmuotoisen katkaisu- ja vieroitushoidon sekä laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen tarpeen arvioinnista ja tarvittavasta päätöksenteosta/maksusitoumuksista. Päihdepalveluissa vastataan myös opioidiriippuvaisten korvaushoidon toteuttamisesta.

Yksikössä toimii matalan kynnyksen päivystysvastaanotto joka arkiaamu ilman ajanvarausta, jonne voi hakeutua mielenterveys- tai päihdeongelmissa.

Sekä mielenterveys- että päihdepalvelujen palvelumuotoina ovat mm. puhelinpalvelu, yksilövastaanottoajat, konsultaatio- ja verkostotyö. Päihdepalveluissa tarjotaan hoitoa myös päihdeongelmaisen läheisille. Ryhmätoimintaa yksikössä on tällä hetkellä akupunktioryhmän muodossa.

Yksikön asiakkaaksi hakeudutaan soittamalla mielenterveys- ja päihdeyksikön puhelinpalveluun tai tulemalla aamuvastaanotolle.  Mikäli  asiakas ottaa yksikköön yhteyttä yhteistyötahon ohjaamana, aloitetaan työskentely aina yhteisneuvottelulla.