Lasten puheterapiassa tutkitaan ja kuntoutetaan lapsia, joilla on puheen, kielenkehityksen ja kommunikoinnin vaikeuksia. Tavoitteena on leikin ja yhteisen toiminnan kautta ehkäistä ja lieventää kommunikoinnin häiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia, ja siten tukea lapsen ja hänen ympäristönsä välistä vuorovaikutusta.

Lapsi tulee ensin puheterapiatarpeen arviointiin. Näitä käyntejä voi olla useampia riippuen lapsen iästä ja lähetteen syystä (yleensä 2- 3 arviointikertaa).  Puheterapeutin tehtävänä on arvioida, onko kyseessä normaali, viivästynyt vai poikkeava puheen- ja kielenkehitys. Arviointikäyntien jälkeen puheterapeutti yhdessä vanhempien ja muun lähiympäristön kanssa suunnittelee ja toteuttaa lapsen kehityksen tueksi tarvittavia tukitoimia ja kuntoutusta. Puheterapiatarve määräytyy yksilöllisesti lapsen tuentarpeen mukaisesti.

Aikuisten puheterapia painottuu neurologisiin puheongelmiin ja äänihäiriöihin. Puheterapiassa arvioidaan asiakkaan kommunikointikykyä ja kielellisen kanssakäymisen edellytyksiä. Terapialla pyritään puheen ja muiden kielellisten toimintojen vahvistamisen lisäksi ylläpitämään ja kehittämään monipuolisia kommunikointitaitoja ja tukemaan selviytymistä elämässä.

Yhteystiedot Johanna Lahtinen: maanantai klo 10.30 – 11.00, p. 019 758 5787. Virkavapaalla 10.8.2022 – 31.1.2023.

Riitta Majatsalo: LASTEN ASIAT tiistai klo 14.30 – 15.00, AIKUISTEN ASIAT torstai 14.30 – 15.00 p. 019 758 5755

Sinikka Kokko:  keskiviikko klo 12.30 – 13.00, p. 019 758 5803

Jos lapsestanne on tullut lähete puheterapiaan, puheterapeutti ottaa teihin yhteyttä.

Puheterapeutti Riitta Majatsalo ottaa vastaan lasten ohella myös aikuisasiakkaita (AVH-potilaat, afaattiset ihmiset, äänihäiriöasiakkaat, EI NIELEMISHÄIRIÖT!). Näihin häiriöalueisiin liittyvät puhelut torstaisin klo 12.00 – 12.30,  p. 019 758 5755.

Käyntiosoite Kallionkatu 10-16 E, Riihimäki 11100
HUOM! Sisäänkäynti E-oven kautta
 

Kommunikaatio-ohjaajan yhteystiedot

 

 

Tiia Matikka
Puh. 019 758 5864
tiia.matikka@riihimaki.fi
HUOM! Yhteydenotot vain kommunikaatio-ohjaukseen liittyen