Lasten puheterapiassa tutkitaan ja kuntoutetaan lapsia, joilla on puheen, kielenkehityksen ja kommunikoinnin vaikeuksia. Tavoitteena on leikin ja yhteisen toiminnan kautta ehkäistä ja lieventää kommunikoinnin häiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia, ja siten tukea lapsen ja hänen ympäristönsä välistä vuorovaikutusta.

Lapsi tulee ensin puheterapiatarpeen arviointiin. Näitä käyntejä voi olla useampia riippuen lapsen iästä ja lähetteen syystä (yleensä 2- 3 arviointikertaa).  Puheterapeutin tehtävänä on arvioida, onko kyseessä normaali, viivästynyt vai poikkeava puheen- ja kielenkehitys. Arviointikäyntien jälkeen puheterapeutti yhdessä vanhempien ja muun lähiympäristön kanssa suunnittelee ja toteuttaa lapsen kehityksen tueksi tarvittavia tukitoimia ja kuntoutusta. Puheterapiatarve määräytyy yksilöllisesti lapsen tuentarpeen mukaisesti.

Aikuisten puheterapia painottuu neurologisiin puheongelmiin ja äänihäiriöihin. Puheterapiassa arvioidaan asiakkaan kommunikointikykyä ja kielellisen kanssakäymisen edellytyksiä. Terapialla pyritään puheen ja muiden kielellisten toimintojen vahvistamisen lisäksi ylläpitämään ja kehittämään monipuolisia kommunikointitaitoja ja tukemaan selviytymistä elämässä.

Ajanvaraus 019 758 5711
Yhteystiedot Kallionkatu 10-16 E, Riihimäki 11100
HUOM! Sisäänkäynti E-oven kautta

 

 

 

Tietoa ja materiaalia

Taaperokielen ABC
R-äänteen harjoitteluohje
S-äänteen harjoitteluohje
L-äänteen harjoitteluohje
Ideoita RLS-harjoitteluun

Tietoa pienten lasten kielenkehityksen tukemisesta

http://papunet.net/tietoa/fileadmin/muut/Esitteet/Vuorotellen.pdf
Aivoliiton julkaisuja kielelliseen erityisvaikeuteen liittyen

Ääniharjoitusohjeita

ohjausmateriaalia-foniatrian-potilaille

Hyödylliset linkit

Aivoliiton yksilöchat-palvelu

Aivoliitto järjestää ensimmäistä kertaa kehityksellisen kielihäiriön tietoisuusviikon 11.–15.10.2021. Tietoisuusviikko huipentuu kaikille avoimeen webinaariin kehityksellisen kielihäiriön tietoisuuspäivänä perjantaina 15.10.2021 klo 13.00 – 15.30. Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Linkki webinaariin: https://us06web.zoom.us/j/86396753135

Kehityksellisen kielihäiriön tietoisuusviikko | Aivoliitto