Lasten puheterapiassa tutkitaan ja kuntoutetaan lapsia, joilla on puheen, kielenkehityksen ja kommunikoinnin vaikeuksia. Tavoitteena on leikin ja yhteisen toiminnan kautta ehkäistä ja lieventää kommunikoinnin häiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia, ja siten tukea lapsen ja hänen ympäristönsä välistä vuorovaikutusta.

Aikuisten puheterapia painottuu neurologisiin puheongelmiin ja äänihäiriöihin. Puheterapiassa arvioidaan asiakkaan kommunikointikykyä ja kielellisen kanssakäymisen edellytyksiä. Terapialla pyritään puheen ja muiden kielellisten toimintojen vahvistamisen lisäksi ylläpitämään ja kehittämään monipuolisia kommunikointitaitoja ja tukemaan selviytymistä elämässä.

Ajanvaraus 019 758 5711
Yhteystiedot Kallionkatu 10-16 E, Riihimäki 11100
HUOM! Sisäänkäynti E-oven kautta