Terveyskeskuksen antama hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Henkilöiltä, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 9 §:n mukaiset maksut, jotka terveyskeskuksen yhtymähallitus on hyväksynyt.

Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, palvelu-, rintama- tai veteraanitunnus ei peritä maksua tutkimuksesta, ehkäisevästä hoidosta, eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.

Perusmaksuna kaikilta peritään ammattiryhmäkohtainen (suuhygienisti 10,20 €, hammaslääkäri 13,10 €, erikoishammaslääkäri 19,20 €) maksu käyntikerralta

Perusmaksun lisäksi peritään tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä seuraavat maksut (esimerkkejä tavallisimmista hoidoista)

1.1.2018 alkaen
Tutkimukset 8,40€ – 37,50 €
Hammasröntgenkuva 8,40 €
Leukojen panoraamakuvaus 18,90 €
Puudutus/leukaneljännes 8,40 €
Hampaan poisto 18,90 € – 37,50 €
Sylkitutkimukset/näyte 8,40€ – 18,90 €
Paikkaushoito: 
     1 pinta 18,90 €
     2 – 3 pintaa 37,50 €
     kruunu 54,90 €
Paikkauksen tukitoimenpide (nasta, ruuvi) 8,40€ – 18,90 €
Alustäytepilari (erillisellä käynnillä) 37,50 €
Juurihoito/käynti
juurikanavan lääkkeenvaihto 8,40 €
juurikanavan avaus ja laajennus 18,90 € – 54,90 €
juuritäyte 18,90 € – 37,50 €
Ehkäisevä suun terveydenhoito/käynti 8,40 €
Hammaskiven poisto (suppea/vaativa/erittäin vaativa) 8,40 € – 54,90 €
Kirurginen hoito 18,90 € – 77 €
Irtoproteesit leualta
akryylirunkoinen 183,50 €
metallirunkoinen 222,70 €
Proteesin korjaus 37,50 €
Proteesin pohjaus 54,90 €
Kruunut ja sillat hampaalta, väliosalta/kpl 183,50 €
Purentakisko n. 94 €
lisäksi proteettisista töistä peritään hammastekniset kustannukset todellisten kulujen mukaan
Hoitoon liittymätön lausunto tai todistus 50,80 €

 

Vastaanottoajan peruutus viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin peruutetusta tai käyttämättä jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 €.

Vuodeosastolla pitkäaikaispaikalla olevien potilaiden hammashoito on maksutonta, mutta muuttuu maksulliseksi potilaan kotiutuessa.